Weź udział w apelu!

December 1, 2023

Zapraszamy organizacje pozarządowe do dołączenia się do apelu w sprawie powołania Okrągłego Stołu Pożytku Publicznego.

Apelujemy o:

- reformę systemu wsparcia III sektora wydyskutowaną w szerokim gronie organizacji z różnych części Polski

- prowadzenie dialogu o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z pełnym zachowaniem zasady pomocniczości oraz aktywnego udziału obywatelek i obywateli w reformach państwa ich dotyczących

- Pamiętajcie  - Nic o nas bez Nas

Inicjatorzy apelu:

- Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

- Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

Podpisz się pod apelem w sprawie powołania Okrągłego Stołu Pożytku Publicznego

Pełna treść apelu i możliwość złożenia podpisu  http://bit.ly/3QSs5Ka