O Fundacji

Do największych naszych osiągnięć można zaliczyć:
1.Stworzenie Międzynarodowego Centrum Socjalnego i Młodzieży w Wałbrzychu, w którym znalazły miejsce inne organizacje pozarządowe,

2. Utworzenie Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (jeszcze przez Stowarzyszenie „Jowisz”) i Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej (wspólnie z Forum Aktywności Lokalnej i Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych),

3. wypracowanie w Partnerstwie MUFLON modelu wchodzenia osób dyskryminowanych na otwarty rynek pracy poprzez tworzenie i prowadzenie spółdzielni socjalnych oraz pracę w tych placówkach, utworzenie 5 spółdzielni socjalnych, w których znalazło pracę 30 osób,

4. zawarcie 11 miejsko-gminnych i powiatowych programów wspierania przedsiębiorczości społecznej,

5. wpłynięcie na nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz powołanie Regionalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej w Wałbrzychu,

6. podpisanie porozumienia o współpracy z Ministerstwem Edukacji i Polityki Młodzieżowej Republiki Czuwaszii (Federacja Rosyjska) dotyczącego współpracy w zakresie pracy z młodzieżą, w ramach którego zorganizowano cykl szkoleniowy dla kadry pracującej z podopiecznymi w Czuwaszii, wyjazdy na staże do Polski pracowników służb socjalnych i administracji Czuwaszii, coroczne obozy szkoleniowe dla liderów młodzieżowych i wolontariuszy z Polski i Czuwaszii,

7. stworzenie systemowego wspomagania kobiet żyjących z HIV/AIDS w Czelabińskiej Obłasti (Federacja Rosyjska),

8. przekazanie dobrych polskich doświadczeń w zakresie budowania koalicji i tworzenia programów współpracy z administracją publiczną dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji z Czeboksar, Saratowa (Federacja Rosyjska), Almaty, Kostanai (Kazachstan), Charkowa, Czernigowa i Jenakijewa (Ukraina). Dzięki temu projektowi w Kazachstanie po raz pierwszy organizacja pozarządowa otrzymała publiczne środki na realizację zadania zleconego,

9. stworzenie systemu poradnictwa internetowego w Kazachstanie,

10. zainicjowanie nawiązania współpracy pomiędzy Regionem Ligurii we Włoszech, a Województwem Dolnośląskim w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia, tworzenia systemu wspomagania ekonomii społecznej oraz wymiany gospodarczej,

11. prowadzenie Regionalnego Ośrodka EFS w Jeleniej Górze (w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) oraz prowadzenie w partnerstwie z innymi organizacjami 3 Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej w Jeleniej Górze, Opolu i Wałbrzychu,

12. oraz setki zadowolonych beneficjentów z otrzymanego wsparcia :)
Jesteśmy członkami:
- Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych- Dolnośląskiej Federacji Profilaktyki Uzależnień "Ślęża"- Dolnośląskich Pracodawców- Klastra Przedsiębiorstw Społecznych- Partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej woj. lubuskiego
- Partnerstwa wspierającego Local Democracy Agency (LDA) w Dnipropetrovsku (Ukraina)

Nasz zespół:

Waldemar Weihs
Prezes fundacji
Ekspert inicjujący powstawanie nowych ośrodków wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz wprowadzania ich do Sieci SPLOT, a także inicjowania i tworzenia koalicji / zwiazków / porozumień organizacji pozarządowych. Odpowiada za współpracę i międzynarodowe projekty ze Wschodem. Absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Doradztwa Personalnego Elżbiety Sołtys w Krakowie. Miłośnik Sudetów, podniebnych podróży, architektury i słodkości.
Marta Sys
Członek zarządu
Wałbrzyszanka z domieszką góralskiego temperamentu, miłośniczka wielorakiego tańca oraz  domowych wypieków. Jak przystało na zodiakalnego Raka najlepiej czuje się w zaciszu domowym. 11 lat temu trafiła do Fundacji z zamiarem zrealizowania tylko jednego projektu.  Wciągnięta w wir pozarządowy została.  Specjalizuje się w przygotowywaniu różnego rodzaju wniosków o dofinansowanie,  ich wdrażaniu oraz rozliczaniu. Występuje też w roli trenera oraz doradcy zwłaszcza w obszarach związanych z pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem organizacji pozarządowych oraz rozwiązywaniem problemów związanych z ich funkcjonowaniem. Drodze zawodowej przyświeca motto” tylko spokój nas uratuje” drodze osobistej „ serce na dłoni”.
Sławek Wieteska
Koordynator projektu
W 2007 roku przyjechał jako przedstawiciel handlowy do Fundacji "Merkury" i tak już pozostał w świecie organizacji pozarządowych. W swojej codziennej pracy zajmuje się głównie doradztwem dla organizacji i spółdzielni socjalnych, angażuje się również w działkę trenerską. Pomaga organizacjom w tworzeniu produktu społecznego i pozyskiwaniu środków na działalność, angażu. Sam jest autorem kilkunastu projektów finansowanych ze środków publicznych. Prywatnie pasjonat jedzenia, gotowania i górskich krajobrazów.
Jola Brach
Koordynator projektu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque hendrerit nunc et elit dictum, sed ultricies orci egestas. Donec sit amet sem at urna porta sodales. Curabitur vel dui ipsum.
Iwona Żuk – Magierska
Koordynator projektu
Do zespołu dołączyła w 2015 roku ale jest z nim zaprzyjaźniona od zawsze. Zajmuje się wymyślaniem i pisaniem projektów, prowadzeniem szkoleń, warsztatów i poradnictwa.Lubi dalekie podróże,  pieczenie ciast i czytanie – głównie fantasy i kryminałów
Martyna Kubicka
Koordynator projektu
Historyk sztuki zafascynowana średniowieczem. Nie wyobraża sobie świata bez książek i piłki nożnej.  Swoją przygodę z organizacjami pozarządowymi dopiero zaczyna.
Agata Jałowiecka
Designer & Fundriser
Współpracuje z Fundacją "Merkury" od 2022 r. Studentka 5 roku prawa, grafik komputerowy, fotograf, projektant stron internetowych oraz aplikacji mobilnych z certyfikacją Google. Działaczka społeczna od strony technicznej i merytorycznej. Dyrektorka działu marketingu w Polskiej Radzie Organizacji Młodzieżowych, była radna oraz jedna z koordynatorów MWSD. Nadworny pomagacz przy wydarzeniach środowiska społeczno - politycznego :) z zainteresowaniami skupionymi wokół prawa nowych technologii oraz nowinek technologicznych.
Judyta Flisińska
Koordynator projektu
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque hendrerit nunc et elit dictum, sed ultricies orci egestas. Donec sit amet sem at urna porta sodales. Curabitur vel dui ipsum. Nunc molestie risus vel metus laoreet feugiat. Vivamus sed lectus ornare, placerat turpis eget, tincidunt metus. I