Szczęśliwa trzynastka

August 7, 2023

Wałbrzych 05.11.2021

INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY NR FM/13SZKOL/I/2021

Fundacja "Merkury" informuje, że w wyniku postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych dla 13 szkół podstwowych w Wałbrzychu w ramach projektu Szczęśliwa 13 została wybrana firma TESORA  MARZENA PACZYŃSKA 43-300 BIELSKO-BIAŁA, KASZTANOWA 5. Cena 20059,00 i 7 dniowy termin dostawy.   W załączeniu protokół z wyboru oferentów.

Protokół z wyboru

Wałbrzych 22.10.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/13SZKOL/I/2021

Fundacja "Merkury" z siedzibą w Wałbrzychu aprasza do składania ofert na realizację zamówienia   pn" Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych " w ramach projektu "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymantalne  w 13 szkołach  podstawowych w Wałbrzychu". Termin składania ofert do 5.11.2021.

Pełna treść zamówienia

Załącznik do SIWZ

Oferta i załączniki

Wzór umowy

Wałbrzych 20.07.2020

INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY

Fundacja "Merkury" informuje, że w wyniku postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych dla 13 szkół podstwowych w Wałbrzychu w ramach projektu Szczęśliwa 13 została wybrana firma  Educarium Sp. z o.o. Grunwaldzka 207, Bydgoszcz - cena brutto oferty 59357,00 zł.  W załączeniu protokół z wyboru

Wałbrzych 15.07.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W załączeniu przedstawiamy informację z otwarcia ofert

Wałbrzych 13.07.2020

INFORAMCJA O ZAMIESZCZENIU WZROU UMOWY JAKO ZAŁĄCZNIKA DO OFERTY

WZÓR UMOWY DO AKCEPTACJI I PARAFOWANIA

Wałbrzych 10.07.2020

KOREKTA DOT. ZAMÓWIENIA FM/2/13SZKOL/II/2020

Fundacja "Merkury" zwraca uwagę na błąd w załączniku nr 2 dot. PSP 15 poz. 20 - bryły geometryczne obrotowe zestaw 6 sztuk" w liczbie jednostek powinno być 2 zestawy a nie 20. Prosimy o uwzględnienie  tej informacji w przygotowywanych ofertach.

Wałbrzych 07.07.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/2/13SZKOL/II/2020

Fundacja "Merkury" z siedzibą w Wałbrzychu aprasza do składania ofert na realizację zamówienia   pn" Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni matematycznych " w ramach projektu "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymantalne  w 13 szkołach  podstawowych w Wałbrzychu"                              

Pełna treść zapytania znajduje się tutaj

wzór oferty i załączniki znajduje się tutaj

Opis przedmiotu zamówienia dla każdej ze szkół

                                                                                                                                                                                                                                     Wałbrzych 24.03.2020

INFORMACJA O WYBORZE DOSTAWCY ZAMÓWIENIE NR FM/1/13SZKOL/I/2020

Inforumujemy, iż  w wyniku oceny ofert na realizację zamówienia dot. dostawy mebli do pracowni matematycznych dla 8 szkół podstawowych w ramach proejktu Szcześliwa Trzynastka - nauczanie ekspertyentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty

Zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z oceny ofert

Wałbrzych, 16 marca 2020 r

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

Informujemy, że  postępowaniu nr FM/1/13SZKOL/I/2020 do dnia 16.03.2020 do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty

1. Tronus Polska, ul. Ordona 2a, Warszawa - data wpływu - 05.03.2020 godz. 13:00

2. Ergotop Sp. zo.o.. ul. Wałowa 46 Ziębice - data wpływu - 10.03.2020 godz 8:40

3. Drzewiarz -BIS Sp. zo.o. ul. Wyszyńskiego 46 a, Lipno - data wpływu - 12.03.2020 godz. 10:00

4. Staldrew, ul. Krasińskiego 10, Warszawa - data wpływu 13.03.2020 godz. 12:00

5. PHP AKMA ul. Długa 43, Niedomice - data wpływu 13.03.2020 godz. 12:15

6. Nowa Szkoła Sp. zo.o. ul. POw 25, Łódź - data wpływu 16.03.2020 godz 9:30

Obecnie trwa ocena formalna i merytoryczna ofert. Z uwagi jednak na konieczność ograniczenia funkcjonowania Biura Fundacji "Merkury" z powodu epidemi koronawirusa wybór najkorzystniejszej oferty może się przedłużyć do dnia 25.03.2020 r.

Wałbrzych, 09 marca 2020 r

UWAGA ! INFORAMCJA O ZMIANIE W ZAŁĄCZNIKU NR 2 ORAZ PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA  NR FM/1/13SZKOL/I/2020

Pytania i odpowiedzi do postępowania

Skorygowane załączniki nr 2 do

PSP 6,

PSP 22,

PSP 37

Wałbrzych, 06 marca 2020 r

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NR FM/1/13SZKOL/I/2020

Informujemy, że termin składania ofert w w/w postępowaniu został przesunięty do dnia 16 marca 2020 r do godz. 10:00 w załączeniu zmieniony SIWZ

Zapytanie ofertowe_SIWZ

Wałbrzych, 02.03.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/1/13SZKOL/I/2020

Fundacja "Merkury" z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia   pn" Zakup i montaż mebli do pracowni  matematycznej" w ramach projektu "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymantalne  w 13 szkołach  podstawowych w Wałbrzychu"

Pełna treść zapytania

Załączniki:

1. Wzór oferty

2. Wzór umowy

3. Załączniki do oferty format Excel

a. załącznik

b. załącznik

c. załącznik

d. załącznik

e. załącznik

f. załącznik

g. załącznik

h. załącznik