STOP plastikowi i przemocy

August 7, 2023

Obawy związane ze stanem środowiska naturalnego deklaruje znaczna część Polaków, ale częściej dotyczą one skali globalnej niż lokalnej. Z tego względu Fundacja "Merkury" realizuje projekt pt. "STOP plastikowi i przemocy". Zapraszamy szkoły z Dolnego Śląska do przesyłania zgłoszeń:

Link do formularza:
https://forms.gle/ETAtrxF1nAxfkeUS6

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10 - 20 lat, w tym do dzieci i młodzieży z Ukrainy uczących się w polskich szkołach z terenu woj. dolnośląskiego.


Czas trwania projektu: do końca października 2023 r.


Projekt realizowany jest w ramach grantu ALDA - European Association for Local Democracy.
Każda szkoła otrzyma mni grant na organizację inicjatywy ekologicznej i antyprzemocowej, a następnie materiały i pomoc w szyciu woreczków (wrzesień 2023 r.).


Link do badań:
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2020/K_163_20.PDF

https://www.facebook.com/fundacja.merkury/videos/587027476968842