Pozarządowy Ostry Dyżur

August 7, 2023

Krótki opis projektu:

Projekt został opracowany przy współpracy 12 NGO wspierających: 11 inkubatorów NGO w Ząbkowicach Śl., Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Złotoryi, Lubaniu i Zgorzelcu, Głogowie, Trzebnicy, Żmigrodzie i Brzegu Dolnym i Wrocławiu oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie merytoryczne skierowane do NGO o małym doświadczeniu, zlokalizowanych na obszarach z utrudnionym dostępem do programów pomocowych i rozwojowych, w tym do organziacji na obszarach wiejskich. Ponadto projekt przewiduje promocję III sektora w regionie oraz rozwój partycypacji obywatelskiej.

Projekt zakłada współpracę ponadnarodową z organizacją z Islandii oraz komponent rozwoju instytucjonalnego.

Założenia projektu były konsultowane z organizacjami pozarządowymi świadczącymi usługi wspierające na Dolnym Śląski i potencjalnymi odbiorcami projektu (NGO i JST).

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału dolnośląskich NGO w okresie 24 miesięcy.

Realizatorzy

Liderem Partnerstwa jest Fundacja "Merkury" z siedzibą w Wałbrzychu.

Partnerzy projektu:

Fiansowanie projektu

Projekt jest finansowany ze środków Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, fiansowanego ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Oferta dla organizacji

Dyżury doradcze dla przedstawicieli NGO

w zakresie zarządzania, pozyskiwania i rozliczania środków, budowania wizerunku organizacji, aspektów formalno-prawnych itd.

Doradcy dyżurują w każdym z inkubatorów min. 3 x w tygodniu.

Szkolenia dla przedstawicieli NGO

średnio w każdym z 10 inkubatorów planujemy przeprowadzić 2 szkolenia dla liderów NGO w z zakresu niezbędnego dla prawidłowego zarządzania NGO. Szkolenia będą dostosowywane do aktualnych potrzeb NGO, która może wynikać z sytuacji epidemiczne, nowych grantów, nowych przepisów dot. sektora itd.

Szkolenia będą odbywały się zarówno w formie tradycyjnej jak i internetowej (w przypadku utrzymania się restrykcji związanych z pandemią lub krótkich form szkoleniowych).

Szczegóły o aktualnych szkoleniach znajdą Państwo na profilu facebookowym Dolnośląskiej Sieci Inkubtarów NGO

Dyżury eksperckie

realizowane w formie online - dostępne dla wszystkich przedstawicieli NGO z województwa. W ramach działania 1 raz w miesiącu organizujemy spotkania z ekspertami z różnych dziedzin związanych z prowadzeniem działalności obywatelskiej (np. prawo, finanse, działalność odpłatna etc.).

Szczegóły o aktualnych spotkaniach z ekspertami znajdą Państwo na profilu facebookowym Dolnośląskiej Sieci Inkubtarów NGO

Tutoring

realizujemy w ramach projektu 100 usług rozwojowych przeprowadzonych na podstawie pogłębionej analizy potrzeb danej organizacji, usługa będzie nastawiona na zmianę w NGO, dzięki kompleksowemu wsparciu we wszystkich wymagających zmiany obszarach działalności.

Wsparcie polega na mi.in.  przygotowaniu procedur, dokumentów, planu finansowania organizacji, opracowania planu działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz planu marketingowego NGO.

Promocja dolnośląskich NGO

planujemy promować działalność dolnośląskich organizacji pozarządowych zarówno wśród innych ngo'sów jak również w otoczeniu. Promocja pozwoli poprawić wizerunek organizacji i poszerzyć wiedzę mieszkańców regionu na temat działalności trzeciego sektora.

Inkubatory

Inkubator NGO w Ząbkowicach Śląskich - Fundacja Dobrych Działań

Plac M. Skłodowskiej – Curie 1/13;

57-200 Ząbkowice Śląskie

tel: 606333989

@: fddfundacja@gmail.com

Inkubator NGO w Głogowie-  Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

ul. Perseusza 13;

67-200 Głogów

tel: 512370472;

@: doradztwo-ngo@flis.org.pl

Inkubator NGO w Jeleniej Górze - Fundacja Jagniątków:

ul. 1 Maja 27/304

58-500 Jelenia Góra

tel: 756460222;

@: inkubatorngo@jagniatkow.org.pl

Inkubator NGO w Wałbrzychu  – Fundacja „Merkury”

ul. Beethovena 10,

58-300 Wałbrzych

(poniedziałek-piątek 8:00-16:00)

tel. 74 666 22 22

e-mail: inkubator.ngo@merkury.org.pl

Inkubator NGO w Dzierżoniowie  – Fundacja „Merkury”

ul. Świdnicka 38 p. 216

58-200 Dzierżoniów

tel. 74 832 62 29/ 74 666 22 00

e-mail: inkubator.ngo@merkury.org.pl

Inkubator NGO w Górze - Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza

ul. Podwale 24;

56-200 Góra

tel: 600 115 647 / 536 152 436;

@: inkubator.gora@gmail.com / biuro@fundacja_machniewicza.pl

Inkubator NGO w Zgorzelcu - Interclub Femina

ul. Warszawska 1/113

59-900 Zgorzelec

tel. 609132953

e-mail : interclub.femina@interia.pl

Inkubator NGO w Brzegu Dolnym - Stowarzyszenie Integracji Społecznej PROPAGO

ul. Towarowa 3 ,

56-120 Brzeg Dolny

tel: 602 194 612

@: stowarzyszeniepropago@gmail.com:

Inkubator NGO w Trzebnicy - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

ul. Obrońców Pokoju 1A/1,

55-100 Trzebnica

(poniedziałek-piątek 8:00-16:00)

tel. 71 312 38 09

e-mail: lgdkwt@wp.pl

Inkubator NGO we Wrocławiu -  Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

ul. Kołłątaja 31 / 1-2

50-004 Wrocław

tel.: 699 858 391

e-mail: dfop@dfop.org.pl