Posiedzenie zarządu i walne zgromadzenie ALDA.

August 7, 2023

W dniach 7 - 9 czerwca Marta Sys uczestniczyła w posiedzeniu zarządu i walnym zgromadzeniu ALDA.

W trakcie walnego zgromadzenia przemawiała Dubravka Šuica - wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

Podczas wydarzenia odbyły się panele dyskusyjne o tematyce wsparcia Ukrainy , a także projekty dot. konfliktów. Poruszono również tematykę państw na etapie akcesji.

ALDA - European Association for Local Democracy