Milicz Od Nowa Rewitalizacja

August 7, 2023

Delectus nesciunt dolorem nulla nihil qui dolores.

Fundacja Merkury jest partnerem w projekcie realizowanym przez Gminę Milicz pn. Adaptacja przestrzeni zlokalizowanej w ścisłym centrum miasta, na cele organizacji miejsca integracji społecznej i zawodowej, na które otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na działania rewitalizacyjne. Szacowana wartość zadania to ok. 3 mln zł, z czego dofinansowanie to ok. 2,8 mln. To projekt rewitalizacyjny, którego głównym celem jest wprowadzenie nowych działań i funkcji na obszarze rewitalizowanym i przebudowę obiektu w centrum miasta na cele integracji społecznej i zawodowej. Projekt ma na celu ożywić milicki rynek.

Rewitalizacja to nie tylko estetyzacja centrum miasta, ale przede wszystkim nowe działania integrujące mieszkańców, wspierające pośrednio handel i gastronomię na milickim rynku, które odbudują pozytywny wizerunek centrum miasta, które powinno być wizytówką Milicza. Nasze partnerstwo zawiązane zostało już przed złożeniem wniosku o dofinansowanie - wspólnie zaplanowaliśmy działania i funkcje obiektu, uczestniczymy w realizacji konsultując elementy dotyczące wyposażenia obiektu i już planujemy wspólne działania w przyszłości. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, nr naboru: RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16, nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0086/17.