Mamy Radę – damy radę

June 9, 2024

„Mamy Radę – damy radę”


Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.


Okres realizacji: 01.03.2024-31.12.2026
Wartość dofinasowania: 298 350,00 PLN


Projekt zakłada zwiększenie udziału 30 rad sołeckich z Dolnego Śląska w życiu publicznym wsi poprzez wzmocnienie kompetencji ich członków w zakresie:


- prawnych aspektów funkcjonowania rad sołeckich
- pozyskiwania środków na działania na rzecz mieszkańców
- planowania i zarządzania działaniami społecznymi
- narzędzi partycypacji społecznej i sposobów angażowania mieszkańców do wspólnych przedsięwzięć
- promowania działań rady sołeckiej.

Ponadto każda z biorących udział w projekcie rad sołeckich:

- otrzyma dofinasowanie na przeprowadzenie kampanii i inicjatywy o tematyce ekologicznej
- przetestuje w praktyce wybrane narzędzie partycypacji społecznej.


Rekrutacja prowadzone będzie w trzech turach:


I tura: 10.06-15.07.2024
II tura: 01.01.-28.02.2025
III tura: 01.01-28.02.2026


Link do formularza rekrutacyjnego: https://forms.gle/rhbzLuz9sTbuM6Ry8