Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Dzierżoniowskiego

January 16, 2024

 1 grudnia odbyło się Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Dzierżoniowskiego, Fundacja "Merkury" była współorganizatorem tego wydarzenia. 

 Była to świetna okazja do integracji środowiska organizacji pozarządowych z całego terenu powiatu dzierżoniowskiego oraz do nagrodzenia szczególnie zasłużonych osób i stowarzyszeń.

Gospodarzami Forum byli starosta Grzegorz Józef Kosowski i burmistrz Dzierżoniów Dariusz Kucharski.

W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele wszystkich gmin naszego regionu oraz różnego rodzaju instytucji. W tym naszej Fundacji “Merkury” - Waldemar Weihs

W wyniku konkursu “NGO - to jest to!” Fundacja “Merkury” wytypowała 7 organizacji, które podczas wydarzenia zostały poinformowane o wygranych dotacjach.

O charakterystyce tych organizacji poinformujemy Was w następnych postach!