Zamówienia


Wałbrzych 14.10.2020 

ZAPROSZENIE DO SKŁADAIA OFERT NR FM/2/KSJZ/2020

Świadczenie kompleksowej  usługi teleopieki nad 15 osobami niesamodzielnymi w ramach projektu: „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój”

Szacowana wartość zamówienia pow. 50.000 PLN netto

 

Zapytanie - SIWZ /upload/upload/KS%20Jedlina%20Zdr%C3%B3j/ZAPROSZENIE%20DO%20SK%C5%81ADANIA%20OFERT_TELEOPIEKA.docx

Załączniki do SIWZ - /upload/upload/KS%20Jedlina%20Zdr%C3%B3j/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20-%20Wz%C3%B3r%20umowy.zip


 

 

 

Wałbrzych, 09.10.2020

 

Zapytanie cenowe

 

W związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój” o numerze RPDS.09.02.01-02-0072/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

zapraszamy do składania ofert na usługi transportu niesamodzielnych uczestników Klubu Seniora /upload/upload/KS%20Jedlina%20Zdr%C3%B3j/Zapytanie%20cenowe_transport%20uczestnik%C3%B3w.docx

 

 

Wałbrzych 30.09.2020

 

INFORACJA O WYBORZE OFERENTA NR FM/1/KSJZ/I/2020

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz oceny złożonych ofert Fundacja "Merkury" informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kamil Szlachta "Reduta catering Głuszyca"  ul. Częstochowska 1b, Głuszyca - cena za 1 obiad/osoba wyniosła 10 zł brutto.

 

 

 

 

Wałbrzych, 30.09.2020

 

 

INFORAMACJA  Z OTWARCIA OFERT  NR FM/1/KSJZ/I/2020

 

W wyniku  ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia nr  FM/1/KSJZ/I/2020  do dnia 30 września  2020 r oferty złożyło  2 oferentów.

 

Lp

Oferent

Data i godzina wpływu oferty

1

PHU Kamil Szachta, ul. Graniczna 25/1, 58-340 Głuszyca

30.09.2020 godz. 8:40

2

Michał Dąbrowski „Porażeni”, ul. Kościuszki 22, 58-400 Kamienna Góra

30.09.2020 godz. 9:00

 

W dniu  30.09.2020 r  o godz. 11:00 nastąpiło otwarcie ofert.  Kwoty zaproponowane przez poszczególnych oferentów przedstawiają się następująco

Lp

Oferent

Cena brutto

     oferty  

1

PHU Kamil Szachta, ul. Graniczna 25/1, 58-340 Głuszyca

10,00 zł

2

Michał Dąbrowski „Porażeni”, ul. Kościuszki 22, 58-400 Kamienna Góra

19,00 zł

 

Oferty wymienionych wyżej oferentów zostały przekazane do oceny formalnej i merytorycznej. Wyniki oceny ofert zostaną  przedstawiona do dnia 30.09.2020 do godz. 16:00 na stronie internetowej https://www.merkury.org.pl/zamowienia/84 oraz na bazie konkurencyjności. Oferentom wysłany zostanie protokół z oceny ofert.

 

 

Wałbrzych, 21.09.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FM/1/KSJZ/I/2020

Przygotowanie i dostarczanie posiłków na potrzeby Klubu Seniora w Jedlinie Zdrój

Tytuł projektu: „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój”

Szacowana wartość zamówienia pow. 50.000 PLN netto

 

Dokumenty związane z ubieganiem się o zamówienie znajdują się tutaj/upload/upload/KS%20Jedlina%20Zdr%C3%B3j/Zapytanie%20ofertowe_catering.pdf

Załączniki do zamówienia

/upload/upload/KS%20Jedlina%20Zdr%C3%B3j/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20-%20Formularz%20oferty.docx

/upload/upload/KS%20Jedlina%20Zdr%C3%B3j/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20-%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20spe%C5%82nianiu%20warunk%C3%B3w.docx

/upload/upload/KS%20Jedlina%20Zdr%C3%B3j/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203%20-%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20braku%20powi%C4%85zania%20osobowego%20lub%20kapita%C5%82owego%20z%20Zamawiaj%C4%85cym.docx

/upload/upload/KS%20Jedlina%20Zdr%C3%B3j/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204%20-%20Wz%C3%B3r%20umowy.docx

/upload/upload/KS%20Jedlina%20Zdr%C3%B3j/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20-%20Klauzura%20informacyjna%20RODO.docx

/upload/upload/KS%20Jedlina%20Zdr%C3%B3j/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206%20-%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20zaanga%C5%BCowaniu%20osoby%20niepe%C5%82nosprawnej.docx

 

Termin składania ofert 30.09.2020 godz. 10:00

 

 

Wałbrzych, 27.08.2020r.

Zapytanie cenowe

 

W związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój” o numerze RPDS.09.02.01-02-0072/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

zapraszamy do składania ofert na prowadzenie zajęć ruchowych dla Seniorów - uczestników projektu „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój” (30 osób)

Fundacja „Merkury”

58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 10

tel.: +48 74 666 22 00 / fax: 74 666 22 01

Web: www.merkury.org.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Martyna Kubicka

tel.: 74 666 22 13 / e-mail: martyna.kubicka@merkury.org.pl

dokumentacja: /upload/upload/uslugi%20opieku%C5%84cze/Zapytanie%20cenowe_zaj%C4%99cia%20ruchowe.docx

 

Wałbrzych, 27.08.2020

 

Zapytanie cenowe

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój” o numerze RPDS.09.02.01-02-0072/19 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne

zapraszamy do składania ofert na:

  1. prowadzenie treningu pamięci
  2. prowadzenie zajęć stymulujących funkcje poznawcze

dla Seniorów - uczestników projektu „Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w Gminie Jedlina Zdrój” (30 osób)

Fundacja „Merkury”

58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 10

tel.: +48 74 666 22 00 / fax: 74 666 22 01

Web: www.merkury.org.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Martyna Kubicka

tel.: 74 666 22 13 / e-mail: martyna.kubicka@merkury.org.pl


dokumentacja /upload/upload/uslugi%20opieku%C5%84cze/Zapytanie%20cenowe_trening%20pami%C4%99ci_stymulacja_funkcji_poznawczych.docx

 

ul. Beethovena 10; 58-300 Wałbrzych
tel.: 746662200

Mapa strony

strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.