Usługi opiekuńcze w gminie Jedlina Zdrój


Wałbrzych, 06.12.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI W RAMACH PROJEKTU

„Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych/starszych zamieszkałych na terenie gminy Jedlina Zdrój  w miejscu ich zamieszkania”

Fundacja "Merkury" informuje, że do dnia 05.12.2017 r godz. 12:00 wpłyneły 4 oferty częściowe na realizację w/w zadania. Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne i merytoryczne. Do realizacji usługi zostali wybrani następujacy wykonawcy:

1. Wiktoria Ślesińska ul. Moniuszki 23/6 Jedlina Zdrój -21 zł brutto za 1 h
2. Izabela Gertz ul. Kłodzka 26/9, Jedlina Zdrój - 21 zł brutto za 1 h
3. Izabela Bryśka - Pyzałka ul. Kamienna 9/1 Jedlina Zdrój 21 zł brutto za 1 h
4. Aneta Kitowska - B. Chrobrego 20/5, Jedlina Zdrój 21 zł brutto za 1 h

Wybrano wszystkich wykonawców z uwagi na złożenie ofert częściowych.

 

Wałbrzych, 27.11.2017

APROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROCEDURY KONKURENCYJNOŚCI NA REALIZACJIĘ ZAMÓWIENIA 

„Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych/starszych zamieszkałych na terenie gminy Jedlina Zdrój  w miejscu ich zamieszkania”

Fundacja "Merkury" będąca partnerem Gminy Jedliny Zdrój zaprasza do skłądania ofert na realizację wyżej wymienionej usługi. Pełna treść zapytania wraz z wzorami dokumentów znajduje się tutuaj /upload/upload/uslugi%20opieku%C5%84cze/Us%C5%82ugi%20opieku%C5%84cze_II%20edycja.pdf

 

 

Wałbrzych, 20.04.2017 r

ROZSTRZYGNIECIE

WYBORU WYKONAWCÓW  W RAMACH PROCEDURY KONKURENCYJNOŚCI NA REALIZACJIĘ ZAMÓWIENIA 

„Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych/starszych zamieszkałych na terenie gminy Jedlina Zdrój  w miejscu ich zamieszkania”

 

Fundacja "Merkury" informuje, że do dnia 19.04.2017 r godz. 9:00 wpłyneły 4 oferty częściowe na realizację w/w zadania. Wszystkie oferty spełniły wymagania formalne i merytoryczne. Do realizacji usługi zostali wybrani następujacy wykonawcy:

1. Katarzyna Radzimierska ul. Kamienna 7/3 Jedlina Zdrój, cena za 1 godz. usługi 21 zł brutto

2. Beata Nowakowska ul. B. Chrobrego 20/6 Jedlina Zdrój, cena za 1 godz. usługi 21 zł brutto

3. Piotr Kacprzyk ul. B. Chrobrego 12/6 Jedlina Zdrój, cena za 1 godz. usługi 21 zł brutto

4. Iwona Kacprzyk ul. B. Chrobrego 12/6 Jedlina Zdrój, cena za 1 godz. usługi 21 zł brutto

 

Umowy z wykonawcami usługi zostaną podpisane w dniu 20.04.2017 r.


 

Wałbrzych, 10.04.2017 r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROCEDURY KONKURENCYJNOŚCI NA REALIZACJIĘ ZAMÓWIENIA 

„Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych/starszych zamieszkałych na terenie gminy Jedlina Zdrój  w miejscu ich zamieszkania”

Fundacja "Merkury" będąca partnerem Gminy Jedliny Zdrój zaprasza do skłądania ofert na realizację wyżej wymienionej usługi. Pełna treść zapytania wraz z wzorami dokumentów znajduje się tutuaj: /upload/upload/us%C5%82ugi%20opieku%C5%84cze_RPO.pdf


Wałbrzych 15 marca 2017 r

INFORAMCJA O WYNIKACH WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PN

„Prowadzenie grupy samopomocowej dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Jedlina Zdrój”

 

Fundacja "Merkury" informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę przedłożyła Anna Krasue - Gabinet Pomocy Terapeutyczno-Pedagogicznej z Wałbrzycha. Cena za 1 godz. 100 zł brutto.


 

Wałbrzych 10 marca 2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA CENOWEGO 20 tys netto - 50 tys netto  NA REALIZACJIĘ ZAMÓWIENIA

„Prowadzenie grupy samopomocowej dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Jedlina Zdrój”

Fundacja "Mekury" zaprasza do składania ofert na realizację w/w zamówienia. Pełna treść ogłoszenia oraz specyfikacja zamówienia wraz z dokumentami znajduje się tutaj /upload/upload/Grupa%20wsparcia.doc


 

KOMPLEKSOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI W GMINIE JEDLINA ZDRÓJ

 

Projekt zakłada poprawę dostępu do  usług opiekuńczych  dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie  gminy Jedlina Zdrój w okresie 24 m-cy  poprzez: aktywizację zawodową 4 osób  najbardziej oddalonych od ryku i przygotowanie ich do pracy w zawodzie opiekuna osób niesamodzielnych, uruchomienie 4 miejsc świadczenia usług opiekuńczych (4 opiekunów) dla 14  nowych środowisk/ osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem, objęcie działaniami aktywizacji społecznej opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych - 20 osób  poprzez objęcie ich wsparciem psychologicznym i animacyjnym. Projekt zakłada osiągnięcie efektywności społeczno zatrudnieniowej w wymiarze 56 % - 16 osób oraz zatrudnieniowej w wymiarze 22 % - 1 osoba. Łącznie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 38 osób przy czym: 4 aktywizacją zawodową, 14 usługami opiekuńczymi i 20 aktywizacją społeczną.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Fudnacja "Merkury" pełni rolę partnera projektu odpowiedzialnego za przygotowanie zawodowe 4 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do zawodu opiekuna osoby starszej jak również za działania animacyjne na rzecz opiekunów faktycznych. Ponadto Fundacja odopowiada za realizację usług opiekuńczych dla 14  środowisk wskazanych przez OPS Jedlina Zdrój.

Osobą do kontaktu ze strony Fundacji "Merkury"  jest: Marta Sys tel. 74 666 22 06, e-mail marta.sys@merkury.org.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Beethovena 10; 58-300 Wałbrzych
tel.: 746662200

Mapa strony

strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.