Punkty Inkubacji Innowacji

 

 


                            

                                        Fundacja "Merkury" kontynuuje działania projektowe jako "Inkubator bez ścian" i służy Państwu swoim doswiadczeniem i wiedzą w inkubowaniu pomysłów na innowację w dniach od poniedziałku do piatku w godzinach 8.00-16.00 oraz pod numerem tel 74 666 22 00 lub email merkury@merkury.org.pl                                                                                                                                                                            

 


 

 

KONKURS ODWAŻNIK ROKU

 

 

Z przyjemnościa informujemy, że w ramach konkursu Odważnik Roku kapituła wybrała zwycięzcę Tomasza Jasińskiego koordynatora projektu asper IT.

Serdecznie gratulujemy!!!

 


 

 

                                                                                                                                                                                        Wałbrzych, 23.02.2018    

KONKURS ODWAŻNIK ROKU

Z przyjemnoscia informujemy, że w ramach konkursu Odważnik Roku wpłyneło pięć zgłoszeń. Obecnie trawją obrady Kapituły. Wyniki ogłosimy wkrótce.

 

 


 

 

Wałbrzych, 26.10.2017  

 

KONKURS ODWAŻNIK ROKU 

 

Serdecznie zapraszamy instytucje, podmioty i osoby do udziału w konkursie pn "Odważnik roku". Regulamin i karta zgłoszenia znajdują się poniżej. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest pani Iwona Żuk - Magierska tel. 74 666 22 08.

 

Informacja o konkursie /upload/upload/ODWA%C5%BBNIK%20ormularz%20zg%C5%82osz%2B%20ulotka.docx

Regulamin konkursu /upload/upload/regulamin%20konkursu.docx


                           Wałbrzych, 29.06.2018

 

 INNOWACJE

Fundacja „Merkury” informuje iż w ramach projektu „Punkty Inkubacji Innowacji” wybrała 4 z pośród 40 innowacji do upowszechniania.

Wybrane innowacje dostępne są stronach internetowych:

 1. „SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ PRODUKCJI ROZPROSZONEJ” www.panato.org.pl
 2. „SAMODZIELNIE DOKONUJE WYBORU” www.tus.org.pl
 3. „GRA O PRACĘ” www.cpt.szczecin.pl
 4. „NIEPEŁNOSPRAWNA MŁODZIEZ NA RYNKU PRACY” www.fundacjainceptum.pl

Dodatkowo ponizszy link przeniesie Państwa wszystkich wypracowanych rozwiązań w ramach realizowanego projektu.

Wypracowane rozwiązania

Zapraszamy do zapoznania się z innowacjami.


 

Wałbrzych, 26.09.2017

 

WYNIKI V NABORU POMYSŁÓW NA INNOWACJE

 

Szanowni Państwo, prezentujemy liste specyfikacji, które uzyskały pozytywna ocene komisji oceny innowacji i zostały skierowane do dofinansowania.

Jednoczesnie informujemy, ze bedziemy kontaktować sie z poszczególnymi pomysłodawcami w celu omówienia dalszej procedury.

 

LISTA RANKINGOWA SPECYFIKACJI INNOWACJI

 

  

    Wałbrzych, 07.07.2017


 

WYNIKI IV NABORU POMYSŁÓW NA INNOWACJE

 

Szanowni Państwo, prezentujemy liste specyfikacji które uzyskały pozytywna ocene komisji oceny innowacji i zostały skierowane do dofinansowania.

Jednoczesnie informujemy, ze bedziemy kotaktować sie z poszczególnymi pomysłodawcami w celu omówienia dalszej procedury.

 

LISTA RANKINGOWA SPECYFIKACJI INNOWACJI

 


 

 

Wałbrzych, 07.07.2017

 

WYNIKI PRESELEKCJI W RAMACH V NABORU NA REALIZACJĘ INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Szanowni Państwo!

W załączeniu przedstawiamy listę pomysłów innowacyjnych, które zostały poddane etapowi preselekcji.

 

Autorzy pomysłów, które pozytywnie przeszły etap preselekcji, proszeni są o przystąpienie do przygotowywania Specyfikacji Innowacji wg wzoru zamieszczonego na naszej stronie internetowej w sekcji dokumenty do poprania. Prosimy o pobranie wersji aktualnej zatwierdzonej łącznie z procedurami w dniu 4.04.2017 r.

Podczas przygotowywania Specyfikacji Innowacji prosimy o kontaktowanie się z animatorami właściwymi regionalnie. Od poniedziałku 10.07.2017 r zaczniemy rozsyłać Państwu karty oceny preselekcji.  Prosimy o zastosowanie się do uwag w nich zawartych.

Specyfikacje Innowacji podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania (skany) prosimy przesyłać na adres granty@merkury.org.pl do dnia 24.07.2017 r.  

 

Poniżej przypominamy kolejne etapy naboru:

 • 24.07.2017 – składanie Specyfikacji Innowacji
 • od 25.07.2017 r. – praca Komisji Oceny
 • 20.09.2017 – Ogłoszenie wyników naboru
 • 20.09-30.09.2017 - negocjowanie budżetów, przygotowywanie umów, opracowywanie harmonogramów rzeczowo – finansowych, przekazywanie środków finansowych
 • 01.10.2017-31.03.2018 - proces testowania

LISTA PROJEKTÓW ETAP PRESELEKCJI

Z poważaniem

Zespół projektowy

 

 


Wałbrzych, 23.06.2017

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH IV NABORU

Szanowni Państwo w związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że wyniki IV naboru zostaną opublikowane niezwłocznie po zakończeniu oceny przez komisję.

 

 

 Wałbrzych, 09.06.2017

 

WYNIKI III NABORU POMYSŁÓW NA INNOWACJE

 

Szanowni Państwo, prezentujemy liste specyfikacji które uzyskały pozytywna ocene komisji oceny innowacji i zostały skierowane do dofinansowania.

Jednoczesnie informujemy, ze bedziemy kotaktować sie z poszczególnymi pomysłodawcami w celu omówienia dalszej procedury.

 

Lista rankingowa specyfikacji innowacji

 


Wałbrzych, 5.06.2017

 

 

SZANOWNI INNOWATORZY !!!!!

ODPOWIADAJĄC NA PAŃSTWA POTRZEBĘ OGŁASZAMY DODATKOWY NABÓR POMYSŁÓW INNOWACYJNYCH W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Informujemy, że istnieje możliwość ubiegania się tylko o granty typu B tj do 30 tys zł.

 

Harmonogram naboru.

26.06.2017 godz. 12:00  – termin składania  kart zgłoszenia innowacji

26.06.2017-29.06.2017 –etap preselekcji

30.06.2017 – ogłoszenie wyników preselekcji

17.07.2017 – składanie Specyfikacji Innowacji

18.07.2017 – 30.07.2017 – praca Komisji Oceny

31.07.2017 – Ogłoszenie wyników naboru

01.08-10.08.2017 - negocjowanie budżetów, przygotowywanie umów, opracowywanie harmonogramów rzeczowo – finansowych, przekazywanie środków finansowych

14.08.2017-09.02.2018 - proces testowania

 

Karty zgłoszenia innowacji należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan)  na adres granty@merkury.org.pl  do dnia 26.06.2017 r godz. 12:00 Karty zgłoszenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.  Jednocześnie przypominamy, że przed złożeniem karty zgłoszenia innowacji należy  skonsultować pomysł z  właściwym regionalnie animatorem.  Konsultacja musi być przeprowadzona osobiście lub mailowo. Wykaz Punktów Inkubacji Innowacji znajduje się na stronie projektu. Karty zgłoszenia innowacji, które zostaną złożone bez konsultacji z animatorem zostaną odrzucone.

Wałbrzych, 17.05.2017

 

INFORMACJA O WYNIKACH III NABORU

Szanowni Państwo w związku z dużym zainteresowaniem i dużą liczbą wniosków informujemy, że wyniki III naboru zostaną opublikowane niezwłocznie po zakończeniu oceny przez komisję.

 


Wałbrzych, 12.05.2017

 

WYNIKI PRESELEKCJI W RAMACH IV NABORU NA REALIZACJĘ INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Szanowni Państwo!

W załączeniu przedstawiamy listę pomysłów innowacyjnych zgłoszonych do dnia 28.04.2017 r, które zostały poddane etapowi preselekcji.

 

Autorzy pomysłów, które pozytywnie przeszły etap preselekcji, proszeni są o przystąpienie do przygotowywania Specyfikacji Innowacji wg wzoru zamieszczonego na naszej stronie internetowej w sekcji dokumenty do poprania. Prosimy o pobranie wersji aktualnej zatwierdzonej łącznie z procedurami w dniu 4.04.2017 r.

Podczas przygotowywania Specyfikacji Innowacji prosimy o kontaktowanie się z animatorami właściwymi regionalnie. Od poniedziałku 15.05.2017 r zaczniemy rozsyłać Państwu karty oceny preselekcji.  Prosimy o zastosowanie się do uwag w nich zawartych.

Specyfikacje Innowacji podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania (skany) prosimy przesyłać na adres granty@merkury.org.pl do dnia 29.05.2017 r.  

 

Poniżej przypominamy kolejne etapy naboru:

 • 29.05.2017 – składanie Specyfikacji Innowacji
 • 30.05.2017 – 15.06.2017 – praca Komisji Oceny
 • 16.06.2017 – Ogłoszenie wyników naboru
 • 19.06-30.06.2017 - negocjowanie budżetów, przygotowywanie umów, opracowywanie harmonogramów rzeczowo – finansowych, przekazywanie środków finansowych
 • 01.07.2017-30.12.2017 - proces testowania

 

Z poważaniem

Zespół projektowy

 

LISTA PROJEKTÓW ETAP PRESELEKCJI IV NABÓR

 

 


INFORMACJA DLA INNOWATORÓW TESTUJĄCYCH POMYSŁY

Harmonorgram wsparcia:

data

Miejsce

Godzina

Rodzaj Wsparcia

Innowator

Osoba odpowiedzialna

15.05.2017

Fundacja „Merkury” ul. Beethovena 10 Wałbrzych

10.00-12.00

Opieka innowacji

Dolnośląscy Pracodawcy

Agnieszka Lech – opiekun innowacji

19.05.2017

Spółdzielnia Socjalna Panato  ul. Jedności Narodowej 68 A Wrocław 

13.00-14.30

Opieka innowacji

Spółdzielnia Socjalna Panato 

Agnieszka Lech – opiekun innowacji

22.05.2017

Jelenia Góra ul. Klonowicka 1/1

10.00-12.00

Opieka innowacji

Agencja Inicjatyw Szkoleniowych – Marcin Sobaszek

Agnieszka Lech – opiekun innowacji

30.05.2017

Klubokawiarnia Pożyteczna ul. Nowy Świat 68 Warszawa

15.00-17.00

Opieka innowacji

Spółdzielnia Socjalna DALBA

Agnieszka Lech – opiekun innowacji

31.05.2017

Warszawa ul. Jana Pawła Woronicza 29A

12.00-14.00

Opieka innowacji

Fundacja TUS

Agnieszka Lech – opiekun innowacji

31.05.2017

Spółdzielnia Socjalna Panato  ul. Jedności Narodowej 68 A Wrocław 

16.00-18.00

Doradztwo specjalistyczne

Spółdzielnia Socjalna Panato 

Dymarczyk Władysław - Prawnik

31.05.2017

Fundacja Vis Maior ul. Bitwy warszawskiej 1920 r. 10 Warszawa

12.00-14.00

Opieka innowacji

Fundacja Vis Maior

Sławomir Wieteska – opiekun Innowacji

 


 

Wałbrzych, 18 kwietnia 2017

INNOWACJA JEST KOBIETĄ !

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE KOBIETY DO KONSULTOWANIA INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  OSÓB  Z NIEPEŁNOSPRAWNOSCIAMI

 

Tylko do 28 kwietnia br przyjmowane będą karty zgłoszenia innowacyjnych pomsyłów w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnosciami. Istnieje możliwość otrzymania grantu w wysokości do 30 tys zł. W celu omówienia pomysłu zapraszamy do kontaktu z animatorami pracującymi w Punktach Inkubacji Innowacji w Wałbrzychu, Wrocławiu, Olsztynie i Warszawie. 


Wałbrzych, 18.04.2017 r

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY USŁUGI DORADZTWA PRAWNEGO DLA INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH W RAMACH PROCEDURY KONKURENCYJNOŚCI

Fundacja "Merkury" informuje, że w postepowaniu przeprowadzonym w trybie konkurencyjności określonej w  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  na usługi doradztwa prawnego dla innowatorów społecznych testujących innowacyjne rozwiazania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu "Punkty Inkubacji Innowacji" wpłynęła 1 oferta spełniająca wymogi wskazane w ogłoszeniu tj:

Włodzimierz Dymarczyk

ul. Blankowa 7/1

58-316 Wałbrzych

data wpływu oferty 14.04.2017 r

cena oferty za 1 godzinę zegarową doradztw prawnego - 150 zł brutto.

 


            Wałbrzych, 10.04.2017

 

WYNIKI PRESELEKCJI W RAMACH III NABORU NA REALIZACJĘ INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

W załączeniu przedstawiamy listę pomysłów innowacyjnych zgłoszonych do dnia 17.02.2017 r, które zostały poddane etapowi preselekcji.

Pomysły, które nie zostały wybrane do kolejnego etapu mogą zostać złożone jeszcze raz w ramach ostatniego IV naboru, który został ogłoszony w dniu 7.04.2017 r.  konieczne jest jednak ich ponowne przekonsultowanie z animatorami.

Autorzy pomysłów, które pozytywnie przeszły etap preselekcji, proszeni są o przystąpienie do przygotowywania Specyfikacji Innowacji wg wzoru zamieszczonego na naszej stronie internetowej w sekcji dokumenty do poprania. Prosimy o pobranie wersji aktualnej zatwierdzonej łącznie z procedurami w dniu 4.04.2017 r.

Podczas przygotowywania Specyfikacji Innowacji prosimy o kontaktowanie się z animatorami właściwymi regionalnie. Od środy 12.04.2017 r zaczniemy rozsyłać Państwu karty oceny preselekcji.  Prosimy o zastosowanie się do uwag w nich zawartych.

Specyfikacje Innowacji podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania ( skany) prosimy przesyłać na adres granty@merkury.org.pl do dnia 26.04.2017 r.  

 

Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim pomysłodawcom  za wyrozumiałość w związku z tak długim okresem oczekiwaniem na wynik preselekcji. Zwłoka ta była spowodowana procesem zmiany procedur i załączników związanych z realizacją projektu grantowego, które ostatecznie zostały przyjęte w dniu 4.04.2017 r.

Poniżej przedstawiamy kolejne etapy naboru:

26.04.2017 - Składanie Specyfikacji Innowaji

27.04.2017 – ocena formalna i przekazanie Specyfikacji do oceny Komisji

12.05.2017 r – zakończenie pracy Komisji Oceny

15.05.2017 – podanie wyników Oceny

16.05.2017-31.05.2017– negocjowanie budżetów, przygotowywanie umów, opracowywanie harmonogramów rzeczowo – finansowych, przekazywanie środków finansowych.

01.06.2017 30.11.2017 –  procesu testowania wybranych innowacji i włączenie wsparcia doradczego

Z poważaniem

Zespół projektowy

Lista – wyniki procesu preselekcji znajduje się tutaj /upload/upload/LISTA%20INNOWACJI%20PO%20ETAPIE%20PRESELEKCJI_NAB%C3%93R%20III.pdf


Wałbrzych 07.04.2017 r.

OGŁASZAMY OSTATNI NABÓR POMYSŁÓW INNOWACYJNYCH W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB                          

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Poniżej przestawiamy harmonogram naboru. Aktualne procedury realizacji projektu grantowego oraz załączniki (obowiązujące od dnia 4.04.2017 r) znajdują się w sekcji dokumenty do pobrania:

 

28.04.2017 – termin składania  kart zgłoszenia innowacji

04.05.2017-11.05.2017 –etap preselekcji

12.05.2017 – ogłoszenie wyników preselekcji i zaproszenie do składania Specyfikacji Innowacji

29.05.2017 – składanie Specyfikacji Innowacji

30.05.2017 – 15.06.2017 – praca Komisji Oceny

16.06.2017 – Ogłoszenie wyników naboru

19.06-30.06.2017 - negocjowanie budżetów, przygotowywanie umów, opracowywanie harmonogramów rzeczowo – finansowych, przekazywanie środków finansowych

01.07.2017-30.12.2017 - proces testowania

 

Karty zgłoszenia innowacji należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan)  na adres granty@mekrury.org.pl  do dnia 28.04.2017 r. Karty zgłoszenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania.  Jednocześnie przypominamy, że przed złożeniem karty zgłoszenia innowacji należy  skonsultować pomysł z  właściwym regionalnie animatorem.  Konsultacja musi być przeprowadzona osobiście lub mailowo. Wykaz Punktów Inkubacji Innowacji znajduje się na stronie projektu. Karty zgłoszenia innowacji, które zostaną złożone bez konsultacji z animatorem zostaną odrzucone.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wałbrzych, 06.04.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PROCEDURZE KONKURENCYJNOŚCI

Fundacja „Merkury” w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi:

Indywidualne  doradztwo prawne  dla innowatorów społecznych testujących modelowe rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w oparciu o przyznany grant

Pełna treść zaproszenia wraz z załącznikami znajduje się tutaj/upload/upload/ZAPYTANIE%20OFERTOWE%20NR%201_POWER_4.1.pdf


IFORMACJA O WYNIKACH PRESELEKCJI

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością zaakceptowania zmian w Procedurach dotyczących realizacji projektu grantowego przez Ministerstwo Rozwoju, jesteśmy zobligowani do wstrzymania oceny Kart zgłoszeń do momentu otrzymania informacji z ministerstwa.

Harmonogram naboru ulegnie zmianie w taki sposób, aby podmioty/osoby, które przejdą etap preselekcji miały wystarczającą ilość czasu na przygotowanie Specyfikacji innowacji. O terminach zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Rozwoju. 

Publikujemy również listę Kart Zgłoszeń, które wpłynęły do oceny na etapie preselekcji.

Lista pomysłów III nabór


SKŁADANIE KART ZGŁOSZENIA INNOWACJI

Szanowni Państwo, przypominamy że opracowane karty zgłoszenia innowacji należy przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanej karty) nad adres e-mail: granty@merkury.org.pl lub pocztą tradycyjną lub osobiście w każdym z Punktów Inkubacji Innowacji.

Aby karta zgłoszenia była rozpatrywana na etapie preselekcji, który kończy się 27.02.2017 należy dostarczyć ją do dnia 17.02.2017 (decyduje data wpływu karty). 


WYNIKI POMYSÓW NA INNOWACJE Z ODWOŁANIA

Szanowni Państwo, prezentujemy liste specyfikacji które w ramach procedury dwoławczej uzyskały pozytywna ocenę komisji oceny innowacji i zostały skierowane do dofinansowania.

Jednoczesnie informujemy, że bedziemy kontaktowac sie z pomysłodawcami w celu omówieni dalszej procedury.

LISTA SPECYFIKACJI PRZYJETYCH DO DOFINANSOWANIA WYŁONIONYCH W PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

 

WYNIKI II NABORU POMYSŁÓW NA INNOWACJE

Szanowni Państwo, prezentujemy liste specyfikacji które uzyskały pozytywna ocene komisji oceny innowacji i zostały skierowane do dofinansowania.

Jednoczesnie informujemy, ze bedziemy kotaktować sie z poszczególnymi pomysłodawcami w celu omówienia dalszej procedury.

LISTA SPECYFIKACJI PRZYJETYCH DO DOFINANSOWANIA

 

Dokumenty do pobrania

Szanowni Państwo w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA znajadą Państwo wszystkie dokumenty niezbędne do przygotowania innowacji.


INFORMACJA O WYNIKACH II NABORU

Szanowni Państwo w związku z dużym zainteresowaniem i dużą liczbą wniosków informujemy, że wyniki II naboru zostaną opunlikowane niezwłocznie po zakończeniu oceny przez komisję.

UZUPEŁNIE LISTY PROJEKTÓW, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZŁY ETAP PRESELEKCJI - II NABÓR

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy zauktalizowaną listę pomysłów na realizację innowacyjnych projektów w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach II naboru.

Zaktualizowana lista projektów zgłoszonych w ramach II naboru po etapie preselekcji


LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZŁY ETAP PRESELEKCJI - II NABÓR

Informujemy,  że do dnia 31.10.2016 r wpłynęło 18 kart zgłoszenia innowacji. Etap preselekcji przeszło pozytywnie 13 innowacji.  Wszystkie podmioty, które przeszły etap preselekcji zapraszamy do złożenia SPECYFIKACJI INNOWACJI do dnia 30 listopada 2016 drogą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu) na adres granty@merkury.org.pl.

Wszystkie podmioty, które złożyły karty zgłoszenia innowacji otrzymają karty oceny z etapu preselekcji, tak aby mogły dokonać niezbędnych zmian w pomysłach w celu przygotowania Specyfikacji Innowacji lub przygotować poprawioną propozycję do kolejnego naboru.

Ocena Komisji potrwa od dnia 01.12 do 12.12.2016 r.  Ogłoszenie wyników nastąpi ok. 14 grudnia 2016 n stronie internetowej www.merkury.org.pl .  
Do końca roku zostaną zawarte umowy z Grantobiorcami oraz wypłacone pierwsze transze środków finansowych na testowanie innowacji.

Jednocześnie  przedstawiamy harmonogram ostatniego naboru pomysłów innowacyjnych:

1.  do 17.02.2017 – składanie kart zgłoszenia innowacji
2.  do 27.02.2017 – ocena na etapie preselekcji
3.  28.02.2017  - ogłoszenie wyników preselekcji
4.  do 20.03.2017 – przygotowywanie i składanie specyfikacji innowacji
5.  od 20.03 do 30.03. 2017 – obrady Komisji Oceny
6.  31.03.2017 – ogłoszenie wyników naboru
7.  do 20.04.2017 – podpisywanie umów z grantobiorcami i wypłata środków

O wszelkich zmianach harmonogramu będziemy Państwa informować na bieżąco na stronie www.merkury.org.pl.

 

Lista projektów, które pozytywnie przeszły etap preselekcji - II nabór


OGŁOSZENIE O NABORZE  INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ:
O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie) tj.:

 • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
 • osoby prawne (publiczne i prywatne)
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,


OFERUJEMY

 • wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego
 • wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem
 • wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów
 • poziom finansowania – 100 %
 • wsparcie opiekunów innowacji  i  ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania


Preselekcja Kart Zgłoszenia Innowacji zostanie dokonana przez animatora innowacji, wspieranego przez ekspertów. Do kolejnego etapu zostanie wybranych min. 36 pomysłów innowacyjnych na podstawie następujących kryteriów:

 • czy pomysł mieści się w temacie projektu, tj. ma na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością i jest zgodny z dokumentami strategicznymi w tym zakresie;
 • czy pomysł wpisuje się w założenia projektu (można go przetestować na małej grupie odbiorców (ok. 10 osób lub/i 1-2 organizacjach przez max. 6 miesięcy i za kwotę nie przekraczającą sumy założonej we wniosku na 1 grant);
 • czy pomysł w ogóle jest innowacją, tzn. czy nie jest/był już stosowany w Polsce i czy nie powiela standardowych form wsparcia, zaplanowanych w POWER oraz w RPO oraz innowacji/produktów wypracowanych w PO KL;
 • czy pomysł mieści się w aktualnym systemie prawnym, tj. jego zastosowanie nie wymaga wprowadzenia zmian w przepisach;
 • czy pomysł realizuje zasadę równości płci i niedyskryminacji.

Szczegóły procedury znajdą Państwo w dokumencie „Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego”


TERMINY:
Nabór pomysłów jest naborem ciągłym (do 28.02.2017 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie), tetmin nadesłania kart zgłoszeniowych: 31.10.2016r. 

Jednocześcnie informujemy, że do dnia 24.10.2016 pojawi się na stronie realizatorów instrukcja wypełaniania kart zgłoszeniowych. 

Jednocześnie zaprszamy do kontaktu w Punktacj Inkubacji Innowacji. 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego
 2. Karta zgłoszenia innowacji
 3. Karta oceny innowacji

WYNIKI 1. NABORU POMYSŁÓW NA INNOWACJĘ

Szanowni Państwo, prezentujemy listę specyfikacji, które uzyskały pozytywną ocenę komisji oceny innowacji i zostały skierowane do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się z poszczególnymi pomysłodawcami w celu omówienia dalszej procedury.

LISTA SPECYFIKACJI PRZYJĘTYCH DO DOFINANSOWANIA


INFORMACJA O WYNIKACH I NABORU

W związku z przedłużającym się prcesem oceny informujemy Państwa, że e wyniki I naboru zostaną udostępnione do piątku (07.10.2016) do godziny 16:00.


INFORMACJA O WYNIKACH I NABORU

Szanowni Państwo w związku z dużym zainteresowaniem i dużą liczbą wniosków informujemy, że wyniki I naboru zostaną udostępnione do piątku (30.09.2016) do godziny 16:00.

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE POZYTYWNIE PRZESZŁY ETAP PRESELEKCJI

Szanowni Państwo, w załączniku publikujemy listę projektów na pomysły innowacyjne w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które pozytywnie przeszły etap preselekcji i tym samym zostają zaproszone do opracowania specyfikacji innowacji.

Uzasadnienia do wyboru zostaną do wszystkich Państwa, którzy złożyli Kartę zgłoszenia innowacji przesłane za pomocą poczty elektronicznej do dnia 12.09.2016.

Przypominamy, że niewybranie pomysłu do dalszego procedowania nie zamyka drogi do ponownego złożenia karty.

 

Lista projektów na pomysły innowacyjne - etap preselekcji

 

 

 


OGŁOSZENIE O NABORZE  INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ:
O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie) tj.:

 • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą,
 • osoby prawne (publiczne i prywatne)
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,


OFERUJEMY

 • wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego
 • wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem
 • wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów
 • poziom finansowania – 100 %
 • wsparcie opiekunów innowacji  i  ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania


Preselekcja Kart Zgłoszenia Innowacji zostanie dokonana przez animatora innowacji, wspieranego przez ekspertów. Do kolejnego etapu zostanie wybranych min. 36 pomysłów innowacyjnych na podstawie następujących kryteriów:

 • czy pomysł mieści się w temacie projektu, tj. ma na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością i jest zgodny z dokumentami strategicznymi w tym zakresie;
 • czy pomysł wpisuje się w założenia projektu (można go przetestować na małej grupie odbiorców (ok. 10 osób lub/i 1-2 organizacjach przez max. 6 miesięcy i za kwotę nie przekraczającą sumy założonej we wniosku na 1 grant);
 • czy pomysł w ogóle jest innowacją, tzn. czy nie jest/był już stosowany w Polsce i czy nie powiela standardowych form wsparcia, zaplanowanych w POWER oraz w RPO oraz innowacji/produktów wypracowanych w PO KL;
 • czy pomysł mieści się w aktualnym systemie prawnym, tj. jego zastosowanie nie wymaga wprowadzenia zmian w przepisach;
 • czy pomysł realizuje zasadę równości płci i niedyskryminacji.

Szczegóły procedury znajdą Państwo w dokumencie „Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego”


TERMINY:
Nabór pomysłów jest naborem ciągłym (do 28.02.2017 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie), termin 1 posiedzenia komisji to 16-23.09.2016.
Wyniki z pierwszego naboru: 26.09.
Orientacyjny termin zawierania umów z pierwszego naboru: do 30.09.2017
Kolejne terminy posiedzenia komisji będą podawane na stronie internetowej w miarę napływu pomysłów na innowację.


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego
 2. Karta zgłoszenia innowacji
 3. Karta oceny innowacji
 4. Specyfikacja innowacji
 5. Budżet innowacji


Szczegółowe informacje na temat projektu, procedur udzielania grantów oraz wzory dokumentów dostępne są na stronach realizatorów
www.merkury.org.pl
www.wrzos.org.pl
 

UWAGA, osoby zainteresowane zgłoszeniem pomysłu na innowacje prosimy o kontakt z animatorami w Punktach Inkubacji Innowacji:

Fundacja „Merkury”
ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 22 00, faks 74 666 22 01, e-mail: granty@merkury.org.pl

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych       
ul. Oleandrów 6, domofon 66, 00-629 Warszawa
tel./ fax +48 22 826 52 46, e-mail: wrzos@wrzos.org.pl

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Nabycińska 19. Pok. 409, 53-677 Wrocław
tel. 71 793 23 24, e-mail: dfop@dfop.org.pl

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSa
ul. M. Kotańskiego 1; 10-167 Olsztyn
tel./ fax 531 022 712, e-mail: wrzos@wrzos.org.pl

 


GRANTY !!!

NA INNOWACYJNE POMYSŁY 

W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
POSZUKUJEMY
 • Podmiotów/instytucji/organizacji  i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację  zawodową osób niepełnosprawnych 
 
OFERUJEMY 
 • wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego.
 • Wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem 
 • Wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów:
 1. TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i techniczne i finansowe).
  Wysokość grantu max. 70 000,00 zł.
 2. TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i  grup nieformalnych.  Wysokość grantu max. 30 000,00 zł. 
 3. Poziom finansowania – 100 %
 • Wsparcie opiekunów innowacji  i  ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania 
 
PLANUJEMY 
 • Udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły
 • Testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy
 • Ewaluację  17 z 32 dofinansowanych innowacji
 • Upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji 
 
Szczegółowe informacje na temat projektu, procedur udzielania grantów 
oraz  wzory dokumentów dostępne są w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA
 
lub w biurach projektu: 
 
 
Fundacja „Merkury”
ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 666 22 00, faks 74 666 22 01,
e-mail: merkury@merkury.org.pl
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
ul. Oleandrów 6, domofon 66, 00-629 Warszawa
tel./ fax +48 22 826 52 46,
e-mail: wrzos@wrzos.org.pl
 

 

ul. Beethovena 10; 58-300 Wałbrzych
tel.: 746662200

Mapa strony

strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.