Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych

 

 


Wałbrzych, 21.11.2018

 

 

 

Zapytanie cenowe

 

 

W związku z realizacją projektu pn. „Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych” o numerze RPDS.10.02.04-02-0027/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Podziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW

 

zapraszamy do składania ofert z zakresu wyposażenia dwóch szkół podstawowych
w pomoce dydaktyczne w ramach ww. projektu, zgodnie z załączonym opisem
i specyfikacją.

 

 

Fundacja „Merkury”

58-300 Wałbrzych, ul. Beethovena 10

tel.: +48 74 666 22 00 / fax: 74 666 22 01

Web: www.merkury.org.pl

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:

Judyta Flisińska

tel.: 74 666 22 06 / e-mail: judyta.flisinska@merkury.org.pl

 

 

 

                                                                                                                I.            Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie dwóch szkół podstawowych – zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych” zgodnie z załączonym opisem i specyfikacją.

 

                                                                                                                                         II.            Termin realizacji zakupów

Termin realizacji:  do 15 grudnia 2018 roku.

 

                                                                                                                                             III.            Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do 26.11.2018 do godz. 12:00 osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać mailowo skan oferty na adres: judyta.flisinska@merkury.org.pl .

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

 

1        Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2        Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty.

3        Ofertę należy przygotować na załączniku nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.

 

V. Specyfikacja/opis wyposażenia - pomocy dydaktycznych

 

 

 

 

Pomoce dydaktyczne

opis/specyfikacja

L. p.

Nazwa

Poz.

Opis

Ilość

1.

CorelDRAW X7 PL. Ćwiczenia praktyczne - książka

8

Książka/Ćwiczenia - praktyczne informacje, które pozwolą uczniowi/uczennicy od razu rozpocząć pracę z programem. Pokazuje jakie reguły rządzą obiektami i jak wykorzystać je do swoich celów. Wskazuje jak narysować i wstawić kształt geometryczny, wypełnić go kolorem i uzupełnić o tekst. Uczy zmieniać wielkość elementów oraz wygląd czcionek, pracować z tabelami, używać linijki i siatki.

24

2.

papier fotograficzny

9

Papier fotograficzny błyszczący, żywicą powlekany A6 200szt 

6

3.

przyrządy do mierzenia tablicy

24,161

Na komplet składa się: linijka, kątomierz, ekierka, cyrkiel i wskaźnik – do zastosowania do tablic szkolnych

2

4.

waga + odważniki

25,162

Na komplet składa się waga szkolna szalkowa oraz zestaw odważników 1-2000 g przeznaczone do użytku w szkołach.

2

5.

zestaw matematycznych gier logicznych

26,163

Zestaw składa się z plansz, ćwiczeń i zadań matematycznych przeznaczonych dla uczniów kl. I, II i III. Na zestaw składają się np.:

-Memory –dżungla

-Gra „1,2,3 – szukam”

-Domino arytmetyczne

-Matrici

2

6.

Karty matematyczne do tabliczki mnożenia

28

Komplet przeznaczony do nauki tabliczki mnożenia, składający się z: 2 tali kart, tablic pokazujących wizualnie mnożenie do 100, książki prezentującej 11 gier o zróżnicowanym charakterze i stopniu trudności, dodatkowej książki prezentującej 66 gier.

5

7.

Gra "Matematyka bez trudności”

29

Pomoc dydaktyczna dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki. Składa się z: zeszytów ćwiczeń, plansz, gier matematycznych na różnych poziomach.

-Zeszyty ćwiczeń i plansze poziom 1 -Zeszyty ćwiczeń i plansze poziom 2

-Gry poziom 1

-Gry poziom 2

W skład zestawu wchodzą gry: Która godzina? (48 kart, 40 żetonów, zegar z ruchomymi wskazówkami), Szybkie oczko (plansza oraz 84 kartoniki), Gry karciane (80 kart), Loteryjka (8 plansz oraz 72 kartoniki), Znajdź mnie (plansza oraz 40 kartoników), Tabliczka mnożenia (plansza oraz karty do wypełniania), 4 pionki, 2 kostki tradycyjne, kostka z liczbami dwucyfrowymi.

Gry pokazują sposoby utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych, inspirują także do podejmowania własnych prób tworzenia zabaw matematycznych.

5

8.

zeszyt ćwiczeń do pracy terapeutycznej z matematyki

30

Zeszyt ćwiczeń do pracy terapeutycznej w szkole dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki. Ćwiczenia przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej.

24

9.

tablice matematyczne arytmetyka i algebra

31

Zestaw składa się z 13-tu tablic każdy dot. zagadnień szczegółowych z arytmetyki i algebry.

1

10.

tablice matematyczne geometria

32

Zestaw składa się z 13-tu tablic każdy dot. zagadnień szczegółowych z geometrii.

1

11.

tarcza zegarowa

36

Pomoc dydaktyczna do ćwiczeń w zakresie odczytywania godzin, minut i sekund. Zegar ma 2 ruchome wskazówki, dzięki którym można wielokrotnie ustawiać i odczytywać zadany czas. 

8

12.

quiz: zegar i kalendarz

37

Gra dla najmłodszych, dzięki której można sprawdzić znajomość zagadnień związanych z porami roku, miesiącami, dniami tygodnia i godzinami.

1

13.

gra Szybko liczę w pamięci

38

Gra edukacyjna - trening liczenia w pamięci.

1

14.

klocki Istota systemu

dziesiętnego

39

Hierarchia klocków ukazuje związki pomiędzy kolejnymi rzędami systemu dziesiętnego: jedność- dziesiątka – setka. Zawartość: 111 elementów drewnianych: 1 setka (20 x 20 x 2 cm) - 10 dziesiątek (20 x 2 x 2 cm) - 100 jedności (2 x 2 x 2 cm)7 kod-130-4010

1

15.

krzyżówki matematyczne

40

Zbiór krzyżówek przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Opracowanie jest oparte na podstawowych działaniach matematycznych: dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu.

1

16.

Matematyka - mnożenie i

dzielenie

41

Plansza dydaktyczna do zawieszenia „Tabliczka mnożenia”

1

17.

Błyskawiczna tabliczka

mnożenia

42

Klasowe Bingo – matematyczna gra edukacyjna. Składa się z :

40 plansz bingo (wym. 19 x 23 cm),

1 plakat z tabliczką mnożenia 1-12

(wym. 30 x 45 cm),

200 kartoników do wyczytywania działań,

720 papierowych żetonów,

instrukcja.

1

18.

Matematyka na wesoło -zadania tekstowe

43

Książeczka Matematyka na wesoło  – zadania tekstowe - zbiór zadań   z zakresu: przeliczanie, liczebniki porządkowe, zadania rymowane, dopełnianie, porównywanie położenia obiektów – kolejność / miejsce w rzędzie, obliczenia pieniężne.

24

19.

książka z serii PUS Liczę wpamięci

44

Książeczka Matematyka na wesoło – Liczę w pamięci  -Zbiór zadań dotyczących czterech podstawowych działań arytmetycznych, które swoją przystępną i zabawową formą służą poznawaniu podstaw techniki rachunkowej, utrwaleniu pojęcia liczby oraz doskonaleniu umiejętności symbolicznego zapisu działań.

24

20.

układanka uzupełniam tabelę Liczby i ilości

45

Układanka – pomoc  dydaktyczna rozwijająca ważne kompetencje matematyczne. Seria zapoznaje dzieci z zasadami układania logicznych tabeli, z ich kolumnami i rzędami.

1

21.

Luneta do obserwacji ptaków

49

Specyfikacja techniczna:

Zielona powłoka  , Powiększenie 20x-60

Minimalna odległość ogniskowania 12m (20x)

Układ pryzmatów Porro

Wymiary 310x83x145mm

Średnica obiektywu 60 mm

Widoczność po zmierzchu 60

20 x Pole Widzenia (1000 metrów) 38.4m

60 x Pole Widzenia (1000 metrów) 17.4m

20 x średnica     Źrenica wyjściowa 3.0 mm

60 x średnica     Źrenica wyjściowa 1.0mm

20x Dystans Źrenicy Wyjściowej                18mm

60X Dystans Źrenicy Wyjściowej 13.5mm

Wodoodporny, Materiał obiektywu-BAK-4

Powłoki optyczne Pełne powleczenie

Zestaw zawiera:

Teleskop Dalekiego Zasięgu Heider Pro Zoom X1

Aluminiowy statyw, Torba, Instrukcja obsługi

1

22.

lornetka wodoszczelna

50

Parametry:

Średnica obiektywu: 32 mm

Powiększenie obrazu 12 razy

Średnica źrenicy wyjściowej: 2,6 mm

Długość źrenicy wyjściowej: 40 mm - 73 mm

Pole widzenia na dystansie 1000m przy powiększeniu 12x wynosi 84m

Regulowany pasek pozwalający na zawieszenie lornetki na szyi

Doskonała, szklana i wielowarstwowo powlekana optyka

Wygodnie umieszczone, centralne ustawienie ostrości

Lornetka została wyposażona w kompresję dioptrii

Dodatkowa regulacja ostrości oka od -3 do +3

Wygodna torba z możliwością zaczepienia

Wysoka jakość powiększonego obrazu

Perfekcyjna i dokładna mechanika

Sprawność zmierzchowa: 19,6

Jasność: 6,67

Elastyczne muszle osłonowe

Najwyższej jakości soczewki

Wymiary urządzenia: 140mm x 125mm x 45mm

Waga: 300 gram

Zestaw zawiera:

Lornetka, Torba, Akcesoria

8

23.

tester ph i temperatury

51

Wodoodporny miernik pH i temperatury  z wyświetlaczem LCD. Profesjonalny miernik parametrów pH oraz temperatury.

Dane techniczne:

pH metr Miernik pH / temp

Zakres pomiarowy:

- 2.0 do 16.0 pH

od 5°C do 60 °C

od 23.0°F do 140.0°F

Rozdzielczość: 0.1 pH / 0,1°C

Dokładność:

+ / - 0.1 pH ;  + / - 0,5°C

Warunki pomiaru: od -5°C do 50°C, max. 100% wilgotności

Kompensacja temperatury: automatyczna

Wymiary: 175,5 mm x 39 mm x 22 mm

W zestawie: miernik pH i temperatury  z dodatkowymi buforami do kalibracji miernika i płynem do przechowywania elektrody 

1

24.

plansza Basic English

64

Plansza do języka angielskiego - Basic English

1

25.

j. angielski - drobne pomoce dydaktyczne

65

zestaw -dla 16 osób

Na komplet składają się:

- materiały piśmiennicze ( 2 długopisy, 2 ołówki, 2 zeszyty, zestaw markerów ) –

-słowniki obrazkowe

Opis: Słownik obrazkowy polsko-angielski obejmuje 600 obszarów tematycznych i prezentuje ponad 20000 haseł w 17 rozdziałach głównych. Szczegółowe ilustracje pomagają w szybkim zapamiętaniu tłumaczenia. -

1

26.

Grupowy zestaw Reading Rods

71

Seria pomocna przy nauce budowania zdań w języku angielskim. W zestawie - klocki z nadrukami z częściami mowy, ćwiczenia i polecenia. Metoda sprawdzi się w nauce nawet małych dzieci, ze względu na możliwość wybierania słowa (klocka) i budowanie zdania w oparciu o to przedstawione na karcie.

1

27.

gra językowa The Masks

72

Gra językowa, która w motywujący sposób wpływa na poznanie słownictwa i wyrażeń angielskich służących do opisywania cech wyglądu fizycznego oraz popularnych cech charakteru . Zestaw 16 kolorowych masek przedstawiających twarze.

1

28.

logopedyczny Piotruś-Memory

86

Zestaw dwóch gier . Materiał obrazkowo-wyrazowy w kartach opracowany jest tak, aby dzieci bawiąc się ćwiczyły poprawną wymowę poszczególnych głosek. Każda talia zawiera ćwiczoną głoskę w różnych pozycjach. W każdej talii znajduje się 13 par kart. Gry wyrabiają spostrzegawczość, uczą rozwijać skojarzenia, ćwiczą koncentrację uwagi i pamięć. Uczestnicy gier oprócz poprawnego nazywania poszczególnych obrazków mogą układać z nich wyrażenia dwuwyrazowe, zdania i inne.

1

30.

sudoku logopedyczne

87

Książki. Sudoku to diagram, który należy uzupełnić według pewnych reguł. Kształtuje umiejętności logicznego myślenia, spostrzegawczość oraz cierpliwość. Dla dzieci, które mają problemy z prawidłową wymową głosek szumiących.

 

2

31.

słuchawki akustyczne

88

Przyrząd pozwalający dzieciom usłyszeć siebie podczas mówienia. Pozwoli lepiej skoncentrować się na wymawianych głoskach.

4

32.

Mikrofon akustyczny

89

Proste urządzenie, które może skutecznie zachęcić do mówienia. Podczas mówienia głos wraca z powrotem wzmocniony, co polepsza słyszenie własnej mowy.

4

33.

Matematyka -pomoce do zajęć dla uczniów

98

Na komplet składają się: zbiór zadań, ćwiczenia, karty pracy dla uczniów + piktogramy np. Schubitrix - dodawanie do 1000 - 50 zł, Kostki matematyczne Numicon.

10

34.

Zajęcia TIK -pomoce dydaktyczne - zeszyty ćwiczeń

105

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej.

16

35.

pomoce dydaktyczne dla ucznia (ćwiczenia, repetytorium)

124

Zestaw zawiera pozycje książkowe +ćwiczenia (lektury):

-Repetytorium 6 klasisty -  podręcznik z CD z nagraniami do wszystkich zadań na słuchanie, umieszczonych w podręczniku. Na płycie MP3 znajdują się również nagrania do Słowniczków i banków funkcji językowych, umieszczonych na końcu każdego rozdziału -16 sztuk

-Repetytorium ksiązka nauczyciela-1 szt.

-New Adventures of Tom Thumb. Penguin Young Readers-5 sztuk

-Peter Pan. Penguin Young Readers – 5 sztuk

-Pinocchio. Penguin Young Readers- 5 sztuk

-Goldilocks and the Three Bears. Penguin Young Readers-5 sztuk

-Snow Queen. Penguin Young Readers- 4 sztuki

-Aladdin And The Lamp. Penguin Young Readers- 3 sztuki

 

16

36.

j. niemiecki -gry językowe

130

Das Uhrzeit-Domino - gra językowa z polską instrukcją i suplementem

Verben-Bingo - gra językowa z polską instrukcją i suplementem          

Verben-Bingo - gra językowa z polską instrukcją i suplementem          

Wir packen unseren Koffer - gra językowa z polską instrukcją i suplementem  

Kalenderuhr - nauka czasu zegarowego i daty - język niemiecki

Die Insel der Präpositionen - gra językowa z polską instrukcją i suplementem  

Lasst uns einkaufen! - gra językowa z polską instrukcją i suplementem            

Das Spiel der Berufe - gra językowa z polską instrukcją i suplementem            

Das Tagesablauf-Domino - gra językowa z polską instrukcją i suplementem  

Die Rundreise - gra językowa z polską instrukcją i suplementem          

10

37.

j. niemiecki -smart fiszki

131

Pomoce do nauki języka zawierające 1000 papierowych fiszek/sztuka, w których są przykładowe zdania i słowa wraz z zapisem fonetycznym i kodem aktywującym do zainstalowania aplikacji zawierającej nagrania wymowy, powtórki, teksty. Pomoc jest sprzedawana jako zestaw.

1

38.

j. niemiecki - ćwiczenia

132

Podręcznik języka niemieckiego z ćwiczeniami -publikacja z dużą liczbą różnorodnych ćwiczeń i testów na poziomach A1, A2 i B1/B2.

Jest doskonałą propozycją zarówno dla rozpoczynających, jak i dla kontynuujących naukę języka niemieckiego. Gramatyka języka niemieckiego z ćwiczeniami to:

strategie uczenia się gramatyki i wskazówki ułatwiające przyswajanie zagadnień gramatycznych, treści przedstawione w przejrzysty sposób z wykorzystaniem tabel i wyróżnień graficznych ułatwiających zapamiętywanie; struktury gramatyczne zilustrowane licznymi przykładami, ponad 650 różnorodnych ćwiczeń osadzonych w kontekście komunikacyjnym, po każdym rozdziale 3 testy sprawdzające opanowanie materiału (poziomy A1, A2, B1), na końcu książki dodatkowe ćwiczenia powtórzeniowe obejmujące różne zagadnienia gramatyczne, 3 testy przekrojowe (odpowiednio na poziomach A1, A2 i B1/B2) dotyczące treści całego podręcznika,

tablice gramatyczne: lista czasowników nieregularnych oraz rekcja czasownika, rzeczownika i przymiotnika,

karty ze wzorami odmian rzeczowników, przymiotników i czasowników,

klucz odpowiedzi do zadań, testów rozdziałowych, ćwiczeń powtórzeniowych i testów przekrojowych.

16

39.

mikroskop stereoskopowy

165

Mikroskop stereoskopowy z wbudowaną kamerą cyfrową 3 Mpix USB2 podłączaną do komputera przez port USB. Umożliwia oglądanie preparatów mikroskopowych i obiektów 3-wymiarowych, jak też wyświetlanie ich na ekranie komputera lub tablicy interaktywnej wraz z zachowaniem obrazu w formie pliku oraz ich obróbkę cyfrową.

Przystosowany do oglądania przestrzennych okazów przyrodniczych oraz preparatów mikroskopowych. Przeznaczony do poznawania fragmentów skał, minerałów, próbek gleby, owadów, okazów roślinnych.

1

40.

Przyroda - zestaw

pomocy dydaktycznych

166

Na zestaw składa się:

1. Obieg wody w przyrodzie – model symulator  - 1 szt.

2. Termometr do pomiarów temperatury cieczy i ciał – 2szt.

3. Gnomon – pakiet 5 – 1 szt.

4. Pudełka z lupami do obserwacji okazów

5. Eksperymenty z wodą – własności i ciekawostki, zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym – 2 szt.

6. Prasa do roślin zielnych – 2 szt.

7.Taśmy miernicze  -10szt

8.Centymetry krawieckie 15 szt.

9. Stacja pogodowa 3 szt.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Oferta

na wyposażenie dwóch szkół podstawowych - zakup pomocy dydaktycznych

 w ramach projektu

„Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych”

 

 

Oferent (imię i nazwisko / nazwa firmy)..........................................................................

..........................................................................................................................................

Adres.................................................................................................................................

NIP.....................................................................................................................................

REGON..............................................................................................................................

tel......................................................................................................................................

e-mail:...............................................................................................................................

 

 

l. p.

Nazwa i opis usługi

Cena łączna:

1.

wyposażenie dwóch szkół podstawowych-

zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu

 

 

 

 

 

............................................                                                                                     

Miejscowość, data                                                Czytelny podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
 składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

 

 

 

 

Informacja o realizowanym projekcie

 

Fundacja Merkury w partnerstwie z Gminą Wałbrzych od 01.01.2018 realizuje projekt pn. " PODWYŻSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI W WAŁBRZYSKICH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH"  

-projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , RPOWD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10-Edukacja,Działanie 10.2 – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Podziałanie 10.2.4 ZIT AW

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 270 uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i TIK w okresie od stycznia 2018 do grudnia 2019 w dwóch wałbrzyskich szkołach podstawowych - PSP nr 22 i PSP nr 37.

 

Cel ten będzie osiągnięty poprzez:

1. wsparcie uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych

 •   dydaktyczno –wyrównawczych;  z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego
 • korekcyjno-kompensacyjnych;  logoterapii   i terapii pedagogicznej
 • rozwijających uzdolnienia i zainteresowania; z matematyki, j. angielskiego, informatyki i przyrody

​2. podniesienie kompetencji nauczycieli tych szkół w zakresie umiejętności kształtowania u uczniów właściwych postaw oraz ich umiejętności wykorzystania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym

3. doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt TIK.

  

Poprzez realizację wyżej wymienionych działań projekt przyczyni się do zapewnienia uczniom omawianych szkół dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz podwyższenia kompetencji kluczowych tych uczniów – przydatnych w przyszłości  na rynku pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Beethovena 10; 58-300 Wałbrzych
tel.: 746662200

Mapa strony

strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.