KIS MUFLON

Wałbrzych, 26.11.2018

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Fundacja "Merkury" zaprasza do  składania ofert na realizację niżej wymienionych usług: 

 

1. Pośrednitwo pracy /upload/upload/KIS%20MUFLON/Po%C5%9Brednictwo%20pracy_zapytanie.doc

2. Realizacja usług szkoleniowych

 

 

Wałbrzych, 06.12.2017 r

INFORMACJA O WYBORZE  WYKONAWCY USŁUG: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE W RAMACH PROJEKTU

"KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "MUFLON

 

Do dnia 4 grudnia wpłynęła jedna oferta spełaniająca wszystkie wymogi  - F Kontrakt. ul. Reja 33/21, 50 338 Wrocław. Data wpływu oferty - 04.12.2017 r

Cena 110 zł za 1 godzinę ,

Wybrano wykonawcę – UMF Kontrakt. ul. Reja 33/21, 50 338 Wrocław

 

Wałbrzych 27 listopada 2017 r

 

INFORMACJA O WYBORZE  WYKONAWCY USŁUG: PORADNICTWO PRAWNE W RAMACH PROJEKTU KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "MUFLON

 

Wpłynęła jedna oferta- Włodzimierz Dymarczyk 

Data wypływu oferty- 24.11.2017

Wybrano wykonawcę – W. Dymarczyk. zam. w Wałbrzych przy ul. Blankowej 7/1

 

 

INFORMACJA O  WYBORZE  WYKONAWCY USŁUG: TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I TRENINGI KOMPETENCJI RODZINNNYCH W RAMACH PROJEKTU KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "MUFLON’

 

1.       Trening kompetencji społecznych- wpłynęły oferty ;

a)      UMF Kontrakt – psycholog, data wpływu 23.11.2017,

b)      Pomoc Terapeutyczno-Pedagogiczna Anna Krause –pedagog, data wpływu 20.11.2017,

Zostali wybrani—UMF Kontrakt ( psycholog) oraz Pomoc Terapeutyczno - Pedagogiczna A. Krause

 

2.       Trening umiejętności rodzinnych- wpłynęły oferty;

a)      Dorota Gałuza-psycholog, data wpływu oferty 21.11.2017,

b)      Pomoc Terapeutyczno –Pedagogiczna Anna Krause- pedagog, data  wpływu oferty 20.11.2017,

 Została wybrana oferta; D. Gałuza- psycholog oraz Pomoc Terapeutyczno-Pedagogoczna A. Krause- pedagog.

 

Wałbrzych, 24 listopada 2017 r

 

INFORMACJA O WSZĘCIU PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY USŁUG: PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE W RAMACH PROJEKTU KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "MUFLON"

undacja "Merkury" zaprasza do składania ofert na realizację usług poradnictwa psychologicznego w ramach projektu. Poniżej dołączamy zapytania ofertowe oraz wymagane do złożenia załączniki

1. Zapytanie ofertowe /upload/upload/KIS%20MUFLON/KISM-zapytanie%20ofertowe-PSYCHOLOGICZNE.doc

2. Załącznik nr 1 /upload/upload/KIS%20MUFLON/(2b)KISM%20wykaz%20us%C5%82ug%20do%20zapyt-PSYCHOLOG.docx

3. Załącznik nr 2 /upload/upload/KIS%20MUFLON/(3b)KISM%20o%C5%9Bwiadczenie%20o%20br.pow.-PSYCHOLOG.docx

4. Załącznik nr 3 /upload/upload/KIS%20MUFLON/(1b)KISM-oferta%20na%20wykon.%20us%C5%82-PSYCHOLOG.docx

 

Wałbrzych, 16 listopada 2017 r

INFORMACJA O WSZĘCIU PROCEDURY WYBORU WYKONAWCY USŁUG: PORADNICTWO PRAWNE ORAZ TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I TRENINGI KOMPETENCJI RODZINNNYCH W RAMACH PROJEKTU KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "MUFLON"

 

Fundacja "Merkury" zaprasza do składania ofert na realizację usług poradnictwa prawnego oraz przeprowadzenia treningów kompetencji społecznych i treningów kompetencji rodzinnych w ramach projektu. Poniżej dołączamy zapytania ofertowe oraz wymagane do złożenia załączniki

 

1. Poradnictwo prawne

a. zapytenie ofertowe /upload/upload/KIS%20MUFLON/KISM-zapytanie%20ofertowe-PRAWNE.doc

b. załącznik 1 /upload/upload/KIS%20MUFLON/(1a)KISM-oferta%20na%20wykonanie%20us%C5%82ug%20PRAW.docx

c. załącznik 2 /upload/upload/KIS%20MUFLON/(2a)KISM%20wykaz%20us%C5%82ug%20do%20zapyt-PRAWNE.docx

d. załącznik 3 /upload/upload/KIS%20MUFLON/(3a)KISM%20o%C5%9Bwiadczenie%20o%20br.pow.-PRAWNE.docx

 

2. Trening umiejętności społecznych i trening umiejętnosci rodzinnych

a. zapytanie ofertowe /upload/upload/KIS%20MUFLON/KISM-zapytanie%20ofertowe-TUS%2CTUR(psych%3Bped).doc

b. załącznik 1/upload/upload/KIS%20MUFLON/(1)KISM-oferta%20na%20wyk.tren-TUS%20i%20TUR%20psych%20i%20ped.docx

c. załącznik 2/upload/upload/KIS%20MUFLON/(2)KISM%20wykaz%20us%C5%82ug%20do%20zapyt-PSYCH-PED.docx

d. załącznik 3 /upload/upload/KIS%20MUFLON/(3)KISM%20o%C5%9Bwiadczenie%20o%20br.pow.-PSYCH-PED.docx

Wałbrzych, 20 wrzesień 2017 r

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  MUFLON

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne ,działanie 9.1.Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja ZIT AW

Przedmiotem projektu jest utworzenie nowego Klubu Integracji Społecznej w powiecie wałbrzyskim (ziemskim i grodzkim) w oparciu o procedury i zapisy zawarte w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym. KIS będzie tworzony przez Wnioskodawcę w ramach projektu, w związku z czym jego zasięg będzie wykraczał poza daną gminę i wsparciem będą mogły zostać objęte osoby z obu powiatów.

Grupę docelową projektu stanowią 72 osoby które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Uczestnicy KIS w ramach wsparcia będą uczestniczyć w realizacji usług o charakterze społecznym (wszyscy uczestnicy) i zawodowym a także wsparciu towarzyszącym. W ramach projektu przewidziano szkolenia miękkie, uczestnictwo w klubie wolontariusza, pracę ze środowiskiem, grupy samopomocowe a także wsparcie w aktywizacji zawodowej ( pomoc pośrednika pracy, szkolenia zawodowe i staże )

 Proces wsparcia uczestników będzie odbywać się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Aby spotęgować oddziaływanie projektu Wnioskodawca przewidział działania wspierające rodziny - pikniki integracyjne, na których rodziny wspólnie będą mogły się bawić i integrować.

 

Osobą do kontaktu ze strony Fundacji "Merkury"  jest: Iwona Żuk- Magierska tel. 74 666 22 06, e-mail iwona.magierska@merkury.org.pl

ul. Beethovena 10; 58-300 Wałbrzych
tel.: 746662200

Mapa strony

strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.