Dolnośląska Akademia Samorządu 2017

                    


 

Regulamin konkursu
Dolnośląskiej Akademii Samorządu 2017
 
 
Dolnośląska Akademia Samorządu 2017 jest odpowiedzią Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dostrzeżenie ważkości zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w działania na temat samorządu terytorialnego. 
 
Kto może wziąć udział w konkursie, warunki:
W konkursie mogą wziąć udział grupy inicjatywne liczące od 3 do 5 osób w wieku 13-30 lat zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego. Osoby niepełnoletnie muszą mieć wyrażoną zgodę na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Grupa inicjatywna, to nieformalna grupa osób działających wspólnie lub chcących podjąć wspólne działania. Mogą być to osoby np. zaangażowane w działalność samorządu szkolnego lub uczelnianego, radni Młodzieżowej Rady Gminy lub Miasta, organizacji pozarządowej, klubu sportowego, Ochotniczej Straży Pożarnej  lub będące wolontariuszami, albo niezaangażowane dotychczas w działalność społeczną, które mają pomysł zrealizowania wspólnie jakiejś inicjatywy na temat samorządu terytorialnego.
 
Jak rozumieć inicjatywę w temacie samorządu?

Wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące tematu samorządu terytorialnego, np.:

 • organizacja debaty z udziałem młodzieży nt. po co nam samorząd?
 • konkurs plastyczny dla dzieci kto to jest wójt/burmistrz i czym się zajmuje?
 • zebranie od rówieśników opinii nt. podejmowanych działań (inwestycji) przez samorząd i przedstawienie ich na spotkaniu z radnymi lub wójtem/burmistrzem,
 • inicjatywa utworzenia młodzieżowej rady gminy/miasta/powiatu (w miejscach, gdzie jeszcze jej nie ma),
 • itd. itp.
 
Jak się można zgłosić i do kiedy?
Grupy inicjatywne zgłaszają chęć udziału w konkursie poprzez wysłanie swojego zgłoszenia na załączonym formularzu (załącznik nr 1) na adres mailowy: das@merkury.org.pl 
Zgłoszenia można wysyłać w terminie do dnia 31 maja 2017 r., do godz. 24:00.
 
 
Do czego zobowiązują się uczestnicy konkursu?
 • Grupa inicjatywna wybierze spośród siebie przedstawiciela, który przedstawi do kontaktu związanego z realizacją konkursu swój nr telefonu oraz e-mail;
 • Osoby niepełnoletnie załączą zgodę rodziców lub opiekunów prawnych;
 • Każdy z uczestników zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu Dolnośląskiej Akademii Samorządu 2017;
 • Każdy z uczestników grup laureatów wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz nagrań wideo wykonanych podczas realizacji inicjatywy młodzieżowej, a także podczas szkolenia i konferencji na potrzeby promocji projektu Dolnośląskiej Akademii Samorządu 2017, tj. umieszczenie na profilach facebookowych: @Fundacja.Merkury, @DolnoslaskaAkademiaSamorzadnosci, @JeleniogorskieNGO, @LegnickieNGO, @WalbrzyskieNGO, @WroclawskieNGO, na stronach internetowych www.merkury.org.pl i www.umwd.dolnyslask.pl/mlody-dolny-slask oraz w prezentacji e-folderu;
 • Laureaci po potwierdzeniu udziału w szkoleniu zobowiązują się uczestniczyć w zajęciach przez pełne 3 dni szkoleniowe;
 • Liderzy grup laureatów, po zatwierdzeniu zadań i budżetu inicjatywy, będą odpowiedzialni za ich realizację;
 • Grupy laureatów będą w materiałach informacyjnych i promocyjnych swojej inicjatywy zamieszczać zatwierdzone przez Fundację „Merkury” loga organizatorów oraz informację o treści „Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego”;
 • Liderzy grup laureatów zobowiążą się do opisywania i podpisywania faktur oraz innych dokumentów finansowych realizowanej inicjatywy;
 • Liderzy grup laureatów zobowiążą się do terminowego rozliczenia i sprawozdania z realizacji inicjatywy;
 • Grupa inicjatywna przygotuje z realizacji swojej inicjatywy prezentację na otrzymanym szablonie, która będzie opublikowana w e-folderze opublikowanym w internecie;
 • Grupa inicjatywna będzie starała się w komplecie uczestniczyć w konferencji dla finalistów konkursu we Wrocławiu.
 
Etapy konkursu:
I. Zgłoszenia inicjatyw przesyłać należy mailowo na formularzu – załącznik nr 1 na adres: das@merkury.org.pl do dnia 31 maja 2017 r. do godz. 24:00. 
 
II. Wszystkie zgłoszone inicjatywy zostaną przekazane Komisji Oceny Wniosków, która wybierze 10 najciekawszych inicjatyw (laureatów) do sfinansowania ich realizacji w kwotach do 1.500 zł. Łącznie na sfinansowanie 10 inicjatyw zarezerwowanych jest 13.000 zł.  
Komisja Oceny Wniosków może wybrać także do 5 inicjatywy tworząc listę rezerwową, 
z której kolejne inicjatywy mogą zostać sfinansowane w przypadku oszczędności powstających w realizacji inicjatyw przez laureatów.
Wyniki Komisji Oceny Wniosków zostaną ogłoszone najpóźniej 10.06.2017 r.
 
III. Laureaci (uczestnicy grup inicjatywnych) zostaną zaproszeni na 3.dniowe (piątek-niedziela) wyjazdowe szkolenie w drugiej połowie czerwca 2017 r., podczas którego prowadzone będą:
zajęcia dotyczące umiejętności liderskich i organizacyjnych,
spotkania z samorządowcami, radnymi oraz Pełnomocnikiem Marszałka ds. Młodzieży, 
spotkania i dyskusje z przedstawicielami Młodzieżowego Sejmiku oraz Młodzieżowych Rad Miast,
zajęcia dopracowania inicjatyw.
Podczas szkolenia zapewniona będzie fachowa kadra trenerska, a poza zajęciami zapewnieni będą dwaj opiekunowie. 
 
IV. Realizacja inicjatyw młodzieżowych odbywać się może w okresie od 01.09 
do 30.11.2017 r. W tym czasie grupy inicjatywne będą miały do dyspozycji opiekuna wsparcia, który pozostawać będzie w stałym kontakcie z grupami, przyjeżdżając 2 razy 
do każdej z grup.
 
V. Przygotowanie prezentacji do e-folderu z przeprowadzonych inicjatyw młodzieżowych odbywać się będzie od momentu zakończenia inicjatyw do 10.12.2017 r.
 
VI. Konferencja dla finalistów konkursu, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie certyfikatów dla wszystkich uczestników przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
oraz zaprezentowany zostanie e-folder z przeprowadzonych inicjatyw młodzieżowych, odbędzie się w połowie grudnia 2017 r.
 
Czas trwania konkursu, terminarz:
 • Zgłoszenia inicjatyw do 31 maja 2017 r.
 • Ogłoszenie wyników konkursu do 10 czerwca 2017 r.
 • Wyjazdowe szkolenie 3.dniowe – 16-18.06.2017 r. lub 23-25.06.2017 r. lub 30.06-2.07.2017 r.
 • Realizacja inicjatyw z dofinansowaniem – od 01.09 do 30.11.2017 r.
 • Przygotowanie prezentacji do e-folderu – od 01.11 do 10.12.2017 r.
 • Konferencja laureatów – połowa grudnia 2017 r.
 
Nagrody:
10 grup inicjatywnych otrzyma dofinansowanie na realizację swoich pomysłów w kwocie 
do 1.500 zł dla jednej inicjatywy.
 
Jak rozliczać środki otrzymanego dofinansowania?
Grupa inicjatywna nie otrzymuje dotacji finansowej dla siebie, lecz na pokrycie kosztów realizacji swojego pomysłu. Rozliczenia przeprowadzane będą bezpośrednio przez Fundację „Merkury”. Nie ma ograniczeń na co środki mogą być wydane – wszystkie pozycje kosztowe, niezbędne do realizacji danej inicjatywy będą zaakceptowane w ramach przyznanej kwoty. Mogą to być np.: wynagrodzenie kadry specjalistów, zakup materiałów, artykułów spożywczych, drobnych upominków, wynajem pomieszczenia itp.
 
Co zyskają uczestnicy konkursu?
 • Możliwość uzyskania dofinansowania na zrealizowanie swojego pomysłu,
 • Spotkania niesamowitych, aktywnych ludzi,
 • Spędzenia czasu na pracy i rozrywce z rówieśnikami,
 • Niepowtarzalną szansę spotkania z władzami samorządowymi województwa,
 • Rozwoju swoich umiejętności organizacyjnych, liderskich, prezentowania siebie na forum publicznym,
 • Poznania w atrakcyjnej formie czym jest samorząd terytorialny, a może w przyszłości otrzymanie pracy w samorządzie.
 
Organizator konkursu:
Fundacja „Merkury” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. 
 
Kontakt do organizatorów Dolnośląskiej Akademii Samorządu 2017:
1) Pan Waldemar Weihs – Prezes Fundacji „Merkury”,
tel. 509 673 693, e-mail: waldemar@weihs.pl
2) Pan Krystian Ulbin – Pełnomocnik Marszałka ds. Młodzieży,          
tel. 517 117 990, e-mail: krystian.ulbin@dolnyslask.pl
 

FOMULARZ ZGŁOSZENIA INICJATYWY

 

ul. Beethovena 10; 58-300 Wałbrzych
tel.: 746662200

Mapa strony

strony internetowe Wałbrzych
HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hostedby.pl
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.